گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۷ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۸۲ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۴۰۹ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۳۶۳۵ مورد

تعداد بازدید های کل : ۴۸۶۱۵۷ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٧/٢/٢٣ - ۷۹۴ مورد

واحد دارویی


نام  نام خانوادگی سمت شرح وظایف تلفن واحد
بهاره بهمنی محمود مسئول فنی واحد دارویی

- بررسی نسخ بیمه روستایی تنظیم اسناد پرداختی به بخش خصوصی

- بررسی فرمهای آماری تحویل شده از مراکز و ثبت درسیستم

- بازدیدازمراکز بهداشتی

- اجرای کلاسهای آموزشی

- حضوردرجلسات اداری

32221444-6

داخلی 121

 

فاطمه حدادی مسئول واحد دارویی

- تنظیم درخواست های واحد مبارزه و بهداشت سلامت و ارسال به معاونت بهداشتی

- تحویل  فرمهای درخواست دارویی سه ماهه خانه های بهداشت وصدور حواله پس از بررسی درخواستها

- ثبت رسید خرید های دارویی از شرکتها درسیستم نوین مالی

- بازدید از مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت و ارسال پسخوراند به سرپرست مرکز بهداشت

- تامین دارو و تجهیزات ترالی اورژانس مراکز

- حضور در جلسات اداری

   
جمشید نارمی مسئول انباردارویی

- نیاز سنجی داروهای خانه های بهداشت و ترالی اورژانس

- تنظیم درخواست از درخواست از شرکتهای دارویی

- تنظیم اسناد خرید از شرکتهای دارویی

 

 جستجو
تبريك روز بهورز (۶۴۸۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...