News RSS Feed fa-IR ١٣٩٧/٣/٥ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به مركز بهداشت شهرستان بجنورد - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی جلسه آموزشی اختلالات تکاملی در کودکان برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47694/جلسه آموزشی اختلالات تکاملی در کودکان برگزار گردید ١٣٩٧/٣/٣ گرامیداشت سالروز آزادی خرمشهر قهرمان همراه با برپایی مراسم پرفیض زیارت عاشورا با حضور مسئولین دانشگاه در محل مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47697/گرامیداشت سالروز آزادی خرمشهر قهرمان همراه با برپایی مراسم پرفیض زیارت عاشورا با حضور مسئولین دانشگاه در محل مرکز بهداشت ١٣٩٧/٣/٣ جلسه آموزشی کمکهای اولیه در کودکان در محل سالن ورزشی حاج بیگلر برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47696/جلسه آموزشی کمکهای اولیه در کودکان در محل سالن ورزشی حاج بیگلر برگزار گردید ١٣٩٧/٣/٣ برگزاری کمیته سرمایه نیروی انسانی در محل دفتر سرپرست مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47695/برگزاری کمیته سرمایه نیروی انسانی در محل دفتر سرپرست مرکز بهداشت ١٣٩٧/٣/٣ برگزاری کارگاه آموزشی والد گری مبتنی بر هدف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47516/برگزاری کارگاه آموزشی والد گری مبتنی بر هدف ١٣٩٧/٢/٣٠ انجام تست غربالگری دیابت وفشارخون وتعیین نمایه توده بدنی جهت طلاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47515/انجام تست غربالگری دیابت وفشارخون وتعیین نمایه توده بدنی جهت طلاب ١٣٩٧/٢/٣٠ کارگاه آموزشی سلامت باروری جهت ماماها برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47514/کارگاه آموزشی سلامت باروری جهت ماماها برگزار گردید ١٣٩٧/٢/٣٠ برگزاری کارگاه مهارتهای فرزند پروری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47513/برگزاری کارگاه مهارتهای فرزند پروری ١٣٩٧/٢/٣٠ برگزاری کارگاه آموزشی مراقبت های ادغام یافته مادران جهت بهورزان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47464/برگزاری کارگاه آموزشی مراقبت های ادغام یافته مادران جهت بهورزان ١٣٩٧/٢/٢٩ برگزاری مراسم بزرگداشت روز روابط عمومی وارتباطات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47463/برگزاری مراسم بزرگداشت روز روابط عمومی وارتباطات ١٣٩٧/٢/٢٩ همکاری مرکز بهداشت ، شبکه دامپزشکی وجهاد کشاورزی در برگزاری جلسات آموزشی بیماری های مشترک در روستای بدرانلو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47465/همکاری مرکز بهداشت ، شبکه دامپزشکی وجهاد کشاورزی در برگزاری جلسات آموزشی بیماری های مشترک در روستای بدرانلو ١٣٩٧/٢/٢٩ توزیع 1000سبد غذایی مادران باردار مشکل دار در سال 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47445/توزیع 1000سبد غذایی مادران باردار مشکل دار در سال 97 ١٣٩٧/٢/٢٧ برگزاری جلسه آموزشی پناه گیری وخروج اضطراری در بلایا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47444/برگزاری جلسه آموزشی پناه گیری وخروج اضطراری در بلایا ١٣٩٧/٢/٢٧ بازدید معاون محترم بهداشتی دانشگاه ومدیران گروهای معاونت از مراکزخدمات جامع سلامت شهرستان بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47443/بازدید معاون محترم بهداشتی دانشگاه ومدیران گروهای معاونت از مراکزخدمات جامع سلامت شهرستان بجنورد ١٣٩٧/٢/٢٧ بانوان روستای نجف آباد اقدام به برگزاری پیاده روی در هفته سلامت نمودند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47036/بانوان روستای نجف آباد اقدام به برگزاری پیاده روی در هفته سلامت نمودند ١٣٩٧/٢/١٣ گرامیداشت هفته ملی سلامت در خانه بهداشت قره خان بندی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47035/گرامیداشت هفته ملی سلامت در خانه بهداشت قره خان بندی ١٣٩٧/٢/١٣ اردوی طبیعت گردی دانش آموزان ورابطین بهداشتی قصر قجر در هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47034/اردوی طبیعت گردی دانش آموزان ورابطین بهداشتی قصر قجر در هفته سلامت ١٣٩٧/٢/١٣ برگزاری مسابقه ورزشی دارت جهت بانوان در گرامیداشت هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47033/برگزاری مسابقه ورزشی دارت جهت بانوان در گرامیداشت هفته ملی سلامت ١٣٩٧/٢/١٣ برگزاری برنامه های آموزشی در خوابگاه پردیس دانشگاه کوثر در هفته جوان وسلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47039/برگزاری برنامه های آموزشی در خوابگاه پردیس دانشگاه کوثر در هفته جوان وسلامت ١٣٩٧/٢/١٣ پیاده روی دانش آموزان ورابطین بهداشتی روستای قاضی علیا در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47038/پیاده روی دانش آموزان ورابطین بهداشتی روستای قاضی علیا در هفته ملی سلامت ١٣٩٧/٢/١٣ برگزاری مسابقات ورزشی وبرپایی برنامه صبحانه سالم در خانه بهداشت اوزون بیجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47037/برگزاری مسابقات ورزشی وبرپایی برنامه صبحانه سالم در خانه بهداشت اوزون بیجه ١٣٩٧/٢/١٣ جشنواره غذایی وپیاده روی اهالی روستای میانزو دز هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47024/جشنواره غذایی وپیاده روی اهالی روستای میانزو دز هفته ملی سلامت ١٣٩٧/٢/١٢ پیاده روی اهالی ودانش آموزان روستای قلعه جق در هفته سلامت برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47023/پیاده روی اهالی ودانش آموزان روستای قلعه جق در هفته سلامت برگزار گردید ١٣٩٧/٢/١٢ گرامیداشت هفته سلامت با برگزاری مسابقات ورزشی در مدارس روستای کلاته شهید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47022/گرامیداشت هفته سلامت با برگزاری مسابقات ورزشی در مدارس روستای کلاته شهید ١٣٩٧/٢/١٢ برپایی نمایشگاه گل وگیاه وپیاده روی اهالی روستای رختیان در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47021/برپایی نمایشگاه گل وگیاه وپیاده روی اهالی روستای رختیان در هفته ملی سلامت ١٣٩٧/٢/١٢ برگزاری مراسم معنوی دعای ندبه همراه با پذیرایی صبحانه سالم جهت بانوان روستای پاکتل در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47020/برگزاری مراسم معنوی دعای ندبه همراه با پذیرایی صبحانه سالم جهت بانوان روستای پاکتل در هفته ملی سلامت ١٣٩٧/٢/١٢ همایش پیاده روی اهالی روستای اسفیدان برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47018/همایش پیاده روی اهالی روستای اسفیدان برگزار گردید ١٣٩٧/٢/١٢ گرامیداشت هفته جوان وهفته سلامت در خانه بهداشت باغچق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47032/گرامیداشت هفته جوان وهفته سلامت در خانه بهداشت باغچق ١٣٩٧/٢/١٢ بزرگداشت هفته ملی سلامت در مدارس روستای لنگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47031/بزرگداشت هفته ملی سلامت در مدارس روستای لنگر ١٣٩٧/٢/١٢ برگزاری جشنواره غذایی در خانه بهداشت قره نوده در گرامیداشت هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47030/برگزاری جشنواره غذایی در خانه بهداشت قره نوده در گرامیداشت هفته ملی سلامت ١٣٩٧/٢/١٢ پیاده روی سفیران سلامت ودانش آموزان روستای آقانبی در هفته ملی سلامت برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47029/پیاده روی سفیران سلامت ودانش آموزان روستای آقانبی در هفته ملی سلامت برگزار گردید ١٣٩٧/٢/١٢ پخت آش محلی به مناسبت هفته ملی سلامت و جوان درخانه بهداشت آقانبی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47028/پخت آش محلی به مناسبت هفته ملی سلامت و جوان درخانه بهداشت آقانبی ١٣٩٧/٢/١٢ پیاده روی اهالی روستای خندقلو در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47027/پیاده روی اهالی روستای خندقلو در هفته ملی سلامت ١٣٩٧/٢/١٢ برگزاری اردوی تفریحی ورزشی به همراه اهدای جایزه جهت پرسنل مرکز شهید فیاض بخش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46965/برگزاری اردوی تفریحی ورزشی به همراه اهدای جایزه جهت پرسنل مرکز شهید فیاض بخش ١٣٩٧/٢/١١ توزیع پک تغذیه جهت سالمندان خانه سالمندان پردیس توسط پرسنل مرکز شهید فیاض بخش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46964/توزیع پک تغذیه جهت سالمندان خانه سالمندان پردیس توسط پرسنل مرکز شهید فیاض بخش ١٣٩٧/٢/١١ ارائه خدمات بهداشتی با همکاری دانشکده بهداشت ومرکز بهداشت به بالغ بر 1000 نفر از اهالی منطقه حصار شیرعلی وکوی امام رضا در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46995/ارائه خدمات بهداشتی با همکاری دانشکده بهداشت ومرکز بهداشت به بالغ بر 1000 نفر از اهالی منطقه حصار شیرعلی وکوی امام رضا در هفته ملی سلامت ١٣٩٧/٢/١١ برگزاری پیاده روی خانوادگی وجشنواره غذایی اهالی روستای طراقی ترک در هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46962/برگزاری پیاده روی خانوادگی وجشنواره غذایی اهالی روستای طراقی ترک در هفته سلامت ١٣٩٧/٢/١١ همایش پیاده روی اهالی چناران شهر در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46961/همایش پیاده روی اهالی چناران شهر در هفته ملی سلامت ١٣٩٧/٢/١١ برگزاری برنامه اپیزود سلامت ، نمایشگاه کاریکاتور واجرای برنامه صندلی داغ در پایگاه سلامت شهر بازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46960/برگزاری برنامه اپیزود سلامت ، نمایشگاه کاریکاتور واجرای برنامه صندلی داغ در پایگاه سلامت شهر بازی ١٣٩٧/٢/١١ برپایی چادر سلامت وبرگزاری مسابقه نقاشی جهت کودکان در پارک شهرک فرهنگیان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46959/برپایی چادر سلامت وبرگزاری مسابقه نقاشی جهت کودکان در پارک شهرک فرهنگیان ١٣٩٧/٢/١١ مراسم گرامیداشت روز بهداشت حرفه ای در محل سالن اجتماعات حر برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46992/مراسم گرامیداشت روز بهداشت حرفه ای در محل سالن اجتماعات حر برگزار گردید ١٣٩٧/٢/١١ برگزاری جشنواره غذایی ومسابقات نقاشی در هفته سلامت در روستای ارکان برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47013/برگزاری جشنواره غذایی ومسابقات نقاشی در هفته سلامت در روستای ارکان برگزار گردید ١٣٩٧/٢/١١ اجرای برنامه های آموزشی در مدارس ارکان درهفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47012/اجرای برنامه های آموزشی در مدارس ارکان درهفته سلامت ١٣٩٧/٢/١١ برگزاری مراسم صبحانه سالم در مدرسه تکتم ارکان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47011/برگزاری مراسم صبحانه سالم در مدرسه تکتم ارکان ١٣٩٧/٢/١١ پیاده روی خانوادگی اهالی روستای بدرانلو در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47010/پیاده روی خانوادگی اهالی روستای بدرانلو در هفته ملی سلامت ١٣٩٧/٢/١١ جشنواره صبحانه سالم ومسابقات نقاشی در روستای قراجه در هفته ملی سلامت برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46972/جشنواره صبحانه سالم ومسابقات نقاشی در روستای قراجه در هفته ملی سلامت برگزار گردید ١٣٩٧/٢/١١ جشنواره غذایی ودمنوش های گیاهی در اختتامیه برنامه های هفته سلامت در مرکز چناران شهر برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46971/جشنواره غذایی ودمنوش های گیاهی در اختتامیه برنامه های هفته سلامت در مرکز چناران شهر برگزار گردید ١٣٩٧/٢/١١ پیاده روی رابطین روستای رزقانه در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46970/پیاده روی رابطین روستای رزقانه در هفته ملی سلامت ١٣٩٧/٢/١١ برگزاری پیاده روی وجشنواره غذایی اهالی روستای حسن آباد در گرامیداشت هفته جوان وهفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46969/برگزاری پیاده روی وجشنواره غذایی اهالی روستای حسن آباد در گرامیداشت هفته جوان وهفته ملی سلامت ١٣٩٧/٢/١١ پیاده روی اهالی روستای جعفر آباد در هفته سلامت انجام گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46968/پیاده روی اهالی روستای جعفر آباد در هفته سلامت انجام گردید ١٣٩٧/٢/١١ بزرگداشت هفته ملی سلامت در مدارس روستای قلعه محمدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46967/بزرگداشت هفته ملی سلامت در مدارس روستای قلعه محمدی ١٣٩٧/٢/١١ پیاده روی اهالی روستای بابا امان وبرگزاری جشنواره دمنوش هادر گرامیداشت هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46966/پیاده روی اهالی روستای بابا امان وبرگزاری جشنواره دمنوش هادر گرامیداشت هفته ملی سلامت ١٣٩٧/٢/١١ برگزاری اردوی مشترک بین همکاران مرکز مدنی و صندل آباد به مناسبت اختتامیه هفته سلامت در روستای پاقلعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46927/برگزاری اردوی مشترک بین همکاران مرکز مدنی و صندل آباد به مناسبت اختتامیه هفته سلامت در روستای پاقلعه ١٣٩٧/٢/١٠ برگزاری جشنواره غذای سالم در ششمین روز از هفته سلامت با حضور رابطین و کارشناسان ستادی در پایگاه شرق سپا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46926/برگزاری جشنواره غذای سالم در ششمین روز از هفته سلامت با حضور رابطین و کارشناسان ستادی در پایگاه شرق سپا ١٣٩٧/٢/١٠ بازدید ریاست شورای شهر وهیئت همراه از مراکز ساخته شده ویادر دست ساخت مجمع خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46925/بازدید ریاست شورای شهر وهیئت همراه از مراکز ساخته شده ویادر دست ساخت مجمع خیرین سلامت ١٣٩٧/٢/١٠ جشنواره غذای سالم در مدرسه ابتدایی دراقانلو برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46924/جشنواره غذای سالم در مدرسه ابتدایی دراقانلو برگزار گردید ١٣٩٧/٢/١٠ جشنواره دمنوش های گیاهی توسط رابطین و اعضاء بسیج در خانه بهداشت فخرالدین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46923/جشنواره دمنوش های گیاهی توسط رابطین و اعضاء بسیج در خانه بهداشت فخرالدین ١٣٩٧/٢/١٠ برگزاری نمایشگاه نقاشی به مناسبت هفته ملی سلامت در مدارس دراقانلو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46922/برگزاری نمایشگاه نقاشی به مناسبت هفته ملی سلامت در مدارس دراقانلو ١٣٩٧/٢/١٠ پخت آش سنتی در روستای بیدک جهت رابطین انجام شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46921/پخت آش سنتی در روستای بیدک جهت رابطین انجام شد ١٣٩٧/٢/١٠ جشنواره غذایی به مناسبت هفته سلامت در خانه سلامت کلاته محمد علی پهلوان برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46920/جشنواره غذایی به مناسبت هفته سلامت در خانه سلامت کلاته محمد علی پهلوان برگزار گردید ١٣٩٧/٢/١٠ جشنواره غذای سالم در مرکز الله وردیخان برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46919/جشنواره غذای سالم در مرکز الله وردیخان برگزار گردید ١٣٩٧/٢/١٠ پیاده روی بانوان ورابطین روستای قاضی در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46918/پیاده روی بانوان ورابطین روستای قاضی در هفته ملی سلامت ١٣٩٧/٢/١٠ برنامه های متنوع ورزشی ، فرهنگی ، آموزشی وهنری در گرامیداشت هفته سلامت در روستای پیر بز برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46892/برنامه های متنوع ورزشی ، فرهنگی ، آموزشی وهنری در گرامیداشت هفته سلامت در روستای پیر بز برگزار گردید ١٣٩٧/٢/٩ پیاده روی اهالی روستای کلاته شهید در هفته ملی سلامت برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46891/پیاده روی اهالی روستای کلاته شهید در هفته ملی سلامت برگزار گردید ١٣٩٧/٢/٩ انجام تست غربالگری دیابت وفشارخون وتعیین نمایه توده بدنی جهت طلاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46912/انجام تست غربالگری دیابت وفشارخون وتعیین نمایه توده بدنی جهت طلاب ١٣٩٧/٢/٩ پیاده روی دانش آموزان دبیرستان عالمیه گیفان در هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46890/پیاده روی دانش آموزان دبیرستان عالمیه گیفان در هفته سلامت ١٣٩٧/٢/٩ جشنواره غذای سالم در مدزسه کلاته یاور برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46889/جشنواره غذای سالم در مدزسه کلاته یاور برگزار گردید ١٣٩٧/٢/٩ پیگیری مشکلات بهداشتی ورودخانه ا ی روستای اسفیدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46911/پیگیری مشکلات بهداشتی ورودخانه ا ی روستای اسفیدان ١٣٩٧/٢/٩ جشنواره غذای سالم در پایگاه سلامت فرهنگیان برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46888/جشنواره غذای سالم در پایگاه سلامت فرهنگیان برگزار گردید ١٣٩٧/٢/٩ پیاده روی اهالی روستای نیستانه در هفته سلامت برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46887/پیاده روی اهالی روستای نیستانه در هفته سلامت برگزار گردید ١٣٩٧/٢/٩ جشنواره غذایی در مدرسه تاتار به مناسبت هفته سلامت برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46886/جشنواره غذایی در مدرسه تاتار به مناسبت هفته سلامت برگزار گردید ١٣٩٧/٢/٩ جشنواره غذای سالم وجشنواره دمنوش ها در روستای طراقی ترک برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46897/جشنواره غذای سالم وجشنواره دمنوش ها در روستای طراقی ترک برگزار گردید ١٣٩٧/٢/٩ طرح پاکسازی زباله در روستای نوده چناران در روز زمین پاک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46896/طرح پاکسازی زباله در روستای نوده چناران در روز زمین پاک ١٣٩٧/٢/٩ برگزاری بازی های بومی ومحلی توسط بانوان روستا در روستای قره نوده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46895/برگزاری بازی های بومی ومحلی توسط بانوان روستا در روستای قره نوده ١٣٩٧/٢/٩ پیاده روی اهالی روستای پیغو همراه با پخت آش سنتی در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46894/پیاده روی اهالی روستای پیغو همراه با پخت آش سنتی در هفته ملی سلامت ١٣٩٧/٢/٩ نمایشگاه هنر های دستی , جشنواره غذا ودمنوش ها در روستای قاضی برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46893/نمایشگاه هنر های دستی , جشنواره غذا ودمنوش ها در روستای قاضی برگزار گردید ١٣٩٧/٢/٩ جشنواره غذای سنتی در مدرسه ابتدایی روستای بدرانلو برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46833/جشنواره غذای سنتی در مدرسه ابتدایی روستای بدرانلو برگزار گردید ١٣٩٧/٢/٧ برگزاری جشنواره غذایی در مدارس روستای گلی وتیمور تاش در پنجمین روز از هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46832/برگزاری جشنواره غذایی در مدارس روستای گلی وتیمور تاش در پنجمین روز از هفته سلامت ١٣٩٧/٢/٧ پذیرایی صبحانه سالم به همراه برگزاری مسابقات ورزشی جهت دانش آموزان روستای ایوب در هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46831/پذیرایی صبحانه سالم به همراه برگزاری مسابقات ورزشی جهت دانش آموزان روستای ایوب در هفته سلامت ١٣٩٧/٢/٧ همایش پیاده روی بانوان روستای نوده چناران در هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46830/همایش پیاده روی بانوان روستای نوده چناران در هفته سلامت ١٣٩٧/٢/٧