News RSS Feed fa-IR ١٣٩٧/٤/٢٥ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به مركز بهداشت شهرستان بجنورد - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی برگزاری جلسه گزارش عملکرد مراکز خدمات جامع سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48829/برگزاری جلسه گزارش عملکرد مراکز خدمات جامع سلامت ١٣٩٧/٤/٢٤ برگزاری جلسه مشترک بازرسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت ونمایندگان HSE کارگاهها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48817/برگزاری جلسه مشترک بازرسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت ونمایندگان HSE کارگاهها ١٣٩٧/٤/٢٤ برگزاری جلسه اورژانسهای مامایی جهت کلیه ماماها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48815/برگزاری جلسه اورژانسهای مامایی جهت کلیه ماماها ١٣٩٧/٤/٢٤ برگزاری جلسه کمیته سرمایه نیروی انسانی در تیرماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48813/برگزاری جلسه کمیته سرمایه نیروی انسانی در تیرماه ١٣٩٧/٤/٢٤ جلسه آموزشی مبارزه با مواد مخدر جهت کودکان کار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48800/جلسه آموزشی مبارزه با مواد مخدر جهت کودکان کار ١٣٩٧/٤/٢٣ برگزاری جلسه صرفه جویی در مصرف آب وحاملهای انرژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48614/برگزاری جلسه صرفه جویی در مصرف آب وحاملهای انرژی ١٣٩٧/٤/١٢ برگزاری کارگاه آموزشی برنامه عملیاتی و.....جهت دانشجویان انترن دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48612/برگزاری کارگاه آموزشی برنامه عملیاتی و.....جهت دانشجویان انترن دانشکده پزشکی ١٣٩٧/٤/١٢ برگزاری نشست هم اندیشی با رابطین بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48604/برگزاری نشست هم اندیشی با رابطین بهداشت ١٣٩٧/٤/١٢ برنامه های آموزشی حمایت از مادران باردار در مساجد اهل سنت شهرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48603/برنامه های آموزشی حمایت از مادران باردار در مساجد اهل سنت شهرستان ١٣٩٧/٤/١٢ برپایی همایش خیابانی نه به اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48601/برپایی همایش خیابانی نه به اعتیاد ١٣٩٧/٤/١٢ بازدید دکتر ریواده جانشین فرماندهی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با همراهی مسئول واحد سلامت روان مرکز بهداشت از کمپ ترک اعتیاد بانوان مرکز مهر آفرین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48528/بازدید دکتر ریواده جانشین فرماندهی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با همراهی مسئول واحد سلامت روان مرکز بهداشت از کمپ ترک اعتیاد بانوان مرکز مهر آفرین ١٣٩٧/٤/١٠ بازدید سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بجنورد از چادر خدمات مشاوره ای روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48527/بازدید سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بجنورد از چادر خدمات مشاوره ای روان ١٣٩٧/٤/١٠ برپایی نمایشگاه پیبشگیری وآشنایی با مضرات مواد مخدر در هفته مبارزه با مواد مخدر در محل خانه فرهنگ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48525/برپایی نمایشگاه پیبشگیری وآشنایی با مضرات مواد مخدر در هفته مبارزه با مواد مخدر در محل خانه فرهنگ ١٣٩٧/٤/١٠ بازدید معاون محترم بهداشتی دانشگاه با همراهی سرپرست محترم مرکز بهداشت از نانوایی ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48524/بازدید معاون محترم بهداشتی دانشگاه با همراهی سرپرست محترم مرکز بهداشت از نانوایی ها ١٣٩٧/٤/١٠ بازدید جناب آقای دکتر هاشمی معاونت محترم بهداشتی از مرکز خدمات جامع سلامت باقر خان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48523/بازدید جناب آقای دکتر هاشمی معاونت محترم بهداشتی از مرکز خدمات جامع سلامت باقر خان ١٣٩٧/٤/١٠ برگزاری جلسه کمیته ارتقا سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48506/برگزاری جلسه کمیته ارتقا سلامت ١٣٩٧/٤/٩ برگزاری جلسه مناسب سازی فضا های اداری در سطح شهرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48505/برگزاری جلسه مناسب سازی فضا های اداری در سطح شهرستان ١٣٩٧/٤/٩ جلسه ساماندهی مشاغل تولید آلاینده در سطح شهر برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48502/جلسه ساماندهی مشاغل تولید آلاینده در سطح شهر برگزار گردید ١٣٩٧/٤/٩ جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان در محل فرمانداری شهرستان برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48320/جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان در محل فرمانداری شهرستان برگزار گردید ١٣٩٧/٤/٢ کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48316/کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل برگزار گردید ١٣٩٧/٤/٢ برگزاری اولین جلسه کمیته حوادث وبلایای غیر مترقبه وکمیته SNS دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48315/برگزاری اولین جلسه کمیته حوادث وبلایای غیر مترقبه وکمیته SNS ١٣٩٧/٤/٢ حضور پرشور همکاران مرکز بهداشت واهالی شهرستان در روز جهانی قدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48065/حضور پرشور همکاران مرکز بهداشت واهالی شهرستان در روز جهانی قدس ١٣٩٧/٣/٢٠ روز قدس مختص فلسطین نیست روز اسلام است امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48047/روز قدس مختص فلسطین نیست روز اسلام است امام خمینی (ره) ١٣٩٧/٣/١٧ بیانیه روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان بجنورد به مناسبت روز جهانی قدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48046/بیانیه روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان بجنورد به مناسبت روز جهانی قدس ١٣٩٧/٣/١٧ دعای شب بیست ویکم ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48043/دعای شب بیست ویکم ماه مبارک رمضان ١٣٩٧/٣/١٦ فضیلت ها واعمال شب قدر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48042/فضیلت ها واعمال شب قدر ١٣٩٧/٣/١٦ شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) بر تمامی شیعیان آن حضرت تسلیت وتعزیت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48041/شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) بر تمامی شیعیان آن حضرت تسلیت وتعزیت باد ١٣٩٧/٣/١٦ شهادت جانگداز حضرت علی (ع) بر همه شیعیان آن حضرت تسلیت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48037/شهادت جانگداز حضرت علی (ع) بر همه شیعیان آن حضرت تسلیت باد ١٣٩٧/٣/١٥ جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی در محل فرمانداری شهرستان بجنورد برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48034/جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی در محل فرمانداری شهرستان بجنورد برگزار گردید ١٣٩٧/٣/١٥ برگزاری جلسه کارگروه فرهنگی مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48033/برگزاری جلسه کارگروه فرهنگی مرکز بهداشت ١٣٩٧/٣/١٥ سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) وقیام خونین 15 خرداد تسلیت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48031/سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) وقیام خونین 15 خرداد تسلیت باد ١٣٩٧/٣/١٤ ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی ، مشاوره ای وغربالگری مرکز بهداشت شهرستان بجنورد به مناسبت لیالی قدر و بزرگداشت سالروز رحلت امام در محل معصوم زاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48032/ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی ، مشاوره ای وغربالگری مرکز بهداشت شهرستان بجنورد به مناسبت لیالی قدر و بزرگداشت سالروز رحلت امام در محل معصوم زاده ١٣٩٧/٣/١٤ بیانیه روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان بجنورد به مناسبت چهارده خرداد سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره) وسالروز قیام خونین 15 خرداد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/48030/بیانیه روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان بجنورد به مناسبت چهارده خرداد سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره) وسالروز قیام خونین 15 خرداد ١٣٩٧/٣/١٤ جزء خوانی قرآن بانوان مرکز بهداشت در ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47887/جزء خوانی قرآن بانوان مرکز بهداشت در ماه مبارک رمضان ١٣٩٧/٣/١٢ برگزاری کمیته آمار وگزارش برنامه عملیاتی مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47886/برگزاری کمیته آمار وگزارش برنامه عملیاتی مرکز بهداشت ١٣٩٧/٣/١٢ برگزاری کارگاه MS در محل دانشگاه دولتی بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47885/برگزاری کارگاه MS در محل دانشگاه دولتی بجنورد ١٣٩٧/٣/١٢ برگزاری کارگاه سه روزه تفسیر سوره لقمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47884/برگزاری کارگاه سه روزه تفسیر سوره لقمان ١٣٩٧/٣/١٢ جلسه آموزشی اختلالات تکاملی در کودکان برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47694/جلسه آموزشی اختلالات تکاملی در کودکان برگزار گردید ١٣٩٧/٣/٣ گرامیداشت سالروز آزادی خرمشهر قهرمان همراه با برپایی مراسم پرفیض زیارت عاشورا با حضور مسئولین دانشگاه در محل مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47697/گرامیداشت سالروز آزادی خرمشهر قهرمان همراه با برپایی مراسم پرفیض زیارت عاشورا با حضور مسئولین دانشگاه در محل مرکز بهداشت ١٣٩٧/٣/٣ جلسه آموزشی کمکهای اولیه در کودکان در محل سالن ورزشی حاج بیگلر برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47696/جلسه آموزشی کمکهای اولیه در کودکان در محل سالن ورزشی حاج بیگلر برگزار گردید ١٣٩٧/٣/٣ برگزاری کمیته سرمایه نیروی انسانی در محل دفتر سرپرست مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47695/برگزاری کمیته سرمایه نیروی انسانی در محل دفتر سرپرست مرکز بهداشت ١٣٩٧/٣/٣ برگزاری کارگاه آموزشی والد گری مبتنی بر هدف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47516/برگزاری کارگاه آموزشی والد گری مبتنی بر هدف ١٣٩٧/٢/٣٠ انجام تست غربالگری دیابت وفشارخون وتعیین نمایه توده بدنی جهت طلاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47515/انجام تست غربالگری دیابت وفشارخون وتعیین نمایه توده بدنی جهت طلاب ١٣٩٧/٢/٣٠ کارگاه آموزشی سلامت باروری جهت ماماها برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47514/کارگاه آموزشی سلامت باروری جهت ماماها برگزار گردید ١٣٩٧/٢/٣٠ برگزاری کارگاه مهارتهای فرزند پروری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47513/برگزاری کارگاه مهارتهای فرزند پروری ١٣٩٧/٢/٣٠ برگزاری کارگاه آموزشی مراقبت های ادغام یافته مادران جهت بهورزان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47464/برگزاری کارگاه آموزشی مراقبت های ادغام یافته مادران جهت بهورزان ١٣٩٧/٢/٢٩ برگزاری مراسم بزرگداشت روز روابط عمومی وارتباطات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47463/برگزاری مراسم بزرگداشت روز روابط عمومی وارتباطات ١٣٩٧/٢/٢٩ همکاری مرکز بهداشت ، شبکه دامپزشکی وجهاد کشاورزی در برگزاری جلسات آموزشی بیماری های مشترک در روستای بدرانلو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47465/همکاری مرکز بهداشت ، شبکه دامپزشکی وجهاد کشاورزی در برگزاری جلسات آموزشی بیماری های مشترک در روستای بدرانلو ١٣٩٧/٢/٢٩ توزیع 1000سبد غذایی مادران باردار مشکل دار در سال 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47445/توزیع 1000سبد غذایی مادران باردار مشکل دار در سال 97 ١٣٩٧/٢/٢٧ برگزاری جلسه آموزشی پناه گیری وخروج اضطراری در بلایا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47444/برگزاری جلسه آموزشی پناه گیری وخروج اضطراری در بلایا ١٣٩٧/٢/٢٧ بازدید معاون محترم بهداشتی دانشگاه ومدیران گروهای معاونت از مراکزخدمات جامع سلامت شهرستان بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47443/بازدید معاون محترم بهداشتی دانشگاه ومدیران گروهای معاونت از مراکزخدمات جامع سلامت شهرستان بجنورد ١٣٩٧/٢/٢٧ بانوان روستای نجف آباد اقدام به برگزاری پیاده روی در هفته سلامت نمودند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47036/بانوان روستای نجف آباد اقدام به برگزاری پیاده روی در هفته سلامت نمودند ١٣٩٧/٢/١٣ گرامیداشت هفته ملی سلامت در خانه بهداشت قره خان بندی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47035/گرامیداشت هفته ملی سلامت در خانه بهداشت قره خان بندی ١٣٩٧/٢/١٣ اردوی طبیعت گردی دانش آموزان ورابطین بهداشتی قصر قجر در هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47034/اردوی طبیعت گردی دانش آموزان ورابطین بهداشتی قصر قجر در هفته سلامت ١٣٩٧/٢/١٣ برگزاری مسابقه ورزشی دارت جهت بانوان در گرامیداشت هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47033/برگزاری مسابقه ورزشی دارت جهت بانوان در گرامیداشت هفته ملی سلامت ١٣٩٧/٢/١٣ برگزاری برنامه های آموزشی در خوابگاه پردیس دانشگاه کوثر در هفته جوان وسلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47039/برگزاری برنامه های آموزشی در خوابگاه پردیس دانشگاه کوثر در هفته جوان وسلامت ١٣٩٧/٢/١٣ پیاده روی دانش آموزان ورابطین بهداشتی روستای قاضی علیا در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47038/پیاده روی دانش آموزان ورابطین بهداشتی روستای قاضی علیا در هفته ملی سلامت ١٣٩٧/٢/١٣ برگزاری مسابقات ورزشی وبرپایی برنامه صبحانه سالم در خانه بهداشت اوزون بیجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47037/برگزاری مسابقات ورزشی وبرپایی برنامه صبحانه سالم در خانه بهداشت اوزون بیجه ١٣٩٧/٢/١٣ جشنواره غذایی وپیاده روی اهالی روستای میانزو دز هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47024/جشنواره غذایی وپیاده روی اهالی روستای میانزو دز هفته ملی سلامت ١٣٩٧/٢/١٢ پیاده روی اهالی ودانش آموزان روستای قلعه جق در هفته سلامت برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47023/پیاده روی اهالی ودانش آموزان روستای قلعه جق در هفته سلامت برگزار گردید ١٣٩٧/٢/١٢ گرامیداشت هفته سلامت با برگزاری مسابقات ورزشی در مدارس روستای کلاته شهید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47022/گرامیداشت هفته سلامت با برگزاری مسابقات ورزشی در مدارس روستای کلاته شهید ١٣٩٧/٢/١٢ برپایی نمایشگاه گل وگیاه وپیاده روی اهالی روستای رختیان در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47021/برپایی نمایشگاه گل وگیاه وپیاده روی اهالی روستای رختیان در هفته ملی سلامت ١٣٩٧/٢/١٢ برگزاری مراسم معنوی دعای ندبه همراه با پذیرایی صبحانه سالم جهت بانوان روستای پاکتل در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47020/برگزاری مراسم معنوی دعای ندبه همراه با پذیرایی صبحانه سالم جهت بانوان روستای پاکتل در هفته ملی سلامت ١٣٩٧/٢/١٢ همایش پیاده روی اهالی روستای اسفیدان برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47018/همایش پیاده روی اهالی روستای اسفیدان برگزار گردید ١٣٩٧/٢/١٢ گرامیداشت هفته جوان وهفته سلامت در خانه بهداشت باغچق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47032/گرامیداشت هفته جوان وهفته سلامت در خانه بهداشت باغچق ١٣٩٧/٢/١٢ بزرگداشت هفته ملی سلامت در مدارس روستای لنگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47031/بزرگداشت هفته ملی سلامت در مدارس روستای لنگر ١٣٩٧/٢/١٢ برگزاری جشنواره غذایی در خانه بهداشت قره نوده در گرامیداشت هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47030/برگزاری جشنواره غذایی در خانه بهداشت قره نوده در گرامیداشت هفته ملی سلامت ١٣٩٧/٢/١٢ پیاده روی سفیران سلامت ودانش آموزان روستای آقانبی در هفته ملی سلامت برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47029/پیاده روی سفیران سلامت ودانش آموزان روستای آقانبی در هفته ملی سلامت برگزار گردید ١٣٩٧/٢/١٢ پخت آش محلی به مناسبت هفته ملی سلامت و جوان درخانه بهداشت آقانبی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47028/پخت آش محلی به مناسبت هفته ملی سلامت و جوان درخانه بهداشت آقانبی ١٣٩٧/٢/١٢ پیاده روی اهالی روستای خندقلو در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47027/پیاده روی اهالی روستای خندقلو در هفته ملی سلامت ١٣٩٧/٢/١٢ برگزاری اردوی تفریحی ورزشی به همراه اهدای جایزه جهت پرسنل مرکز شهید فیاض بخش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46965/برگزاری اردوی تفریحی ورزشی به همراه اهدای جایزه جهت پرسنل مرکز شهید فیاض بخش ١٣٩٧/٢/١١ توزیع پک تغذیه جهت سالمندان خانه سالمندان پردیس توسط پرسنل مرکز شهید فیاض بخش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46964/توزیع پک تغذیه جهت سالمندان خانه سالمندان پردیس توسط پرسنل مرکز شهید فیاض بخش ١٣٩٧/٢/١١ ارائه خدمات بهداشتی با همکاری دانشکده بهداشت ومرکز بهداشت به بالغ بر 1000 نفر از اهالی منطقه حصار شیرعلی وکوی امام رضا در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46995/ارائه خدمات بهداشتی با همکاری دانشکده بهداشت ومرکز بهداشت به بالغ بر 1000 نفر از اهالی منطقه حصار شیرعلی وکوی امام رضا در هفته ملی سلامت ١٣٩٧/٢/١١ برگزاری پیاده روی خانوادگی وجشنواره غذایی اهالی روستای طراقی ترک در هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46962/برگزاری پیاده روی خانوادگی وجشنواره غذایی اهالی روستای طراقی ترک در هفته سلامت ١٣٩٧/٢/١١ همایش پیاده روی اهالی چناران شهر در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46961/همایش پیاده روی اهالی چناران شهر در هفته ملی سلامت ١٣٩٧/٢/١١ برگزاری برنامه اپیزود سلامت ، نمایشگاه کاریکاتور واجرای برنامه صندلی داغ در پایگاه سلامت شهر بازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46960/برگزاری برنامه اپیزود سلامت ، نمایشگاه کاریکاتور واجرای برنامه صندلی داغ در پایگاه سلامت شهر بازی ١٣٩٧/٢/١١ برپایی چادر سلامت وبرگزاری مسابقه نقاشی جهت کودکان در پارک شهرک فرهنگیان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46959/برپایی چادر سلامت وبرگزاری مسابقه نقاشی جهت کودکان در پارک شهرک فرهنگیان ١٣٩٧/٢/١١ مراسم گرامیداشت روز بهداشت حرفه ای در محل سالن اجتماعات حر برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/46992/مراسم گرامیداشت روز بهداشت حرفه ای در محل سالن اجتماعات حر برگزار گردید ١٣٩٧/٢/١١ برگزاری جشنواره غذایی ومسابقات نقاشی در هفته سلامت در روستای ارکان برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47013/برگزاری جشنواره غذایی ومسابقات نقاشی در هفته سلامت در روستای ارکان برگزار گردید ١٣٩٧/٢/١١ اجرای برنامه های آموزشی در مدارس ارکان درهفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/47012/اجرای برنامه های آموزشی در مدارس ارکان درهفته سلامت ١٣٩٧/٢/١١