News RSS Feed fa-IR ١٣٩٨/٨/٢٤ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به مركز بهداشت شهرستان بجنورد - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی هفته وحدت مبارک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/62834/هفته وحدت مبارک ١٣٩٨/٨/٢٣ بازدید کارشناسان مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت از کلینیک دیابت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/62713/بازدید کارشناسان مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت از کلینیک دیابت به مناسبت هفته دیابت بازدید کارشناسان مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت از کلینیک دیابت انجام شد. ١٣٩٨/٨/٢٠ برگزاری کارگاه آموزشی صیانت از حقوق شهروندی در مرکز بهداشت بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/62706/برگزاری کارگاه آموزشی صیانت از حقوق شهروندی در مرکز بهداشت بجنورد ١٣٩٨/٨/٢٠ روز جهانی دیابت ۱۳۹۸-۲۰۱۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/62703/روز جهانی دیابت ۱۳۹۸-۲۰۱۹ شعار هفته دیابت: از خانواده خود محافظت کنید protect your family ١٣٩٨/٨/٢٠ هفته ملی دیابت 18 لغایت 24 آبان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/62693/هفته ملی دیابت 18 لغایت 24 آبان شعار هفته دیابت: از خانواده خود محافظت کنید ١٣٩٨/٨/١٩ حضور باشکوه کارکنان مرکز بهداشت در حماسه 13 آبان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/62565/حضور باشکوه کارکنان مرکز بهداشت در حماسه 13 آبان راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان دربجنورد با حضور اقشار مختلف مردم به ویژه دانش آموزان و دانشجویان برگزار شد. ١٣٩٨/٨/١٣ 13 آبان روز دانش آموز و مبارزه با استکبار جهانی گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/62542/13 آبان روز دانش آموز و مبارزه با استکبار جهانی گرامی باد ١٣٩٨/٨/١٣ نشست روز ملی مبارزه با سل 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/62098/نشست روز ملی مبارزه با سل 1398 ١٣٩٨/٧/٢٣ چهارم مهرماه روز جهانی بهداشت محیط گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/61421/چهارم مهرماه روز جهانی بهداشت محیط گرامی باد ١٣٩٨/٧/٤ تبریک سرپرست محترم مرکز بهداشت ومسئول آموزشگاه بهورزی به بهورزان شاغل در مرکز بهداشت شهرستان بجنورد به مناسبت 12 شهریور روز بهورز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/60712/تبریک سرپرست محترم مرکز بهداشت ومسئول آموزشگاه بهورزی به بهورزان شاغل در مرکز بهداشت شهرستان بجنورد به مناسبت 12 شهریور روز بهورز ١٣٩٨/٦/١٢ برگزاری جلسات آموزش شیردهی جهت رابطین سلامت وکارکنان خانم ادارات در محل سالن جلسات حر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/59922/برگزاری جلسات آموزش شیردهی جهت رابطین سلامت وکارکنان خانم ادارات در محل سالن جلسات حر ١٣٩٨/٥/٢٠ ارائه خدمات مشاوره ای شیر مادر به 80نفر مادر شیرده در فرهنگ سرای شهروند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/59920/ارائه خدمات مشاوره ای شیر مادر به 80نفر مادر شیرده در فرهنگ سرای شهروند ١٣٩٨/٥/٢٠ گرامیداشت هفته شیر مادر با حضور جمع کثیری از مادران روستای بیدک برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/59918/گرامیداشت هفته شیر مادر با حضور جمع کثیری از مادران روستای بیدک برگزار گردید ١٣٩٨/٥/٢٠ جلسه تقدیر وتشکر از دست اندر کاران برنامه بسیج ملی فشارخون وگرامیداشت روز بهورز برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/59927/جلسه تقدیر وتشکر از دست اندر کاران برنامه بسیج ملی فشارخون وگرامیداشت روز بهورز برگزار گردید ١٣٩٨/٥/٢٠ جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی در محل فرمانداری شهرستان بجنورد برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/59744/جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی در محل فرمانداری شهرستان بجنورد برگزار گردید ١٣٩٨/٥/١٥ برگزاری جلسه کمیته شورای ارتقا سلامت کار در مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/59625/برگزاری جلسه کمیته شورای ارتقا سلامت کار در مرکز بهداشت ١٣٩٨/٥/١٠ انتقال واحد هاری مرکز بهداشت به اورژانس بیمارستان امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/59624/انتقال واحد هاری مرکز بهداشت به اورژانس بیمارستان امام علی (ع) ١٣٩٨/٥/١٠ جلسه ماهیانه کاردانها وکارشناسان بهداشتی مناطق برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/59623/جلسه ماهیانه کاردانها وکارشناسان بهداشتی مناطق برگزار گردید ١٣٩٨/٥/١٠ کلاس آموزشی بیماری آنفلوانزا در بیمارستان بنت الهدی برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/59620/کلاس آموزشی بیماری آنفلوانزا در بیمارستان بنت الهدی برگزار گردید ١٣٩٨/٥/١٠ برگزاری کارگاههای آموزشی هپاتیت در بیمارستانهای بنت الهدی وارتش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/59619/برگزاری کارگاههای آموزشی هپاتیت در بیمارستانهای بنت الهدی وارتش ١٣٩٨/٥/١٠ مراسم تکریم ومعارفه مسئول جدید آزمایشگاه مرکز بهداشت برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/59331/مراسم تکریم ومعارفه مسئول جدید آزمایشگاه مرکز بهداشت برگزار گردید ١٣٩٨/٥/١ برگزاری همایش یک روزه آموزش سبزی کاری وصیفی جات در روستای حمزانلو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/59329/برگزاری همایش یک روزه آموزش سبزی کاری وصیفی جات در روستای حمزانلو ١٣٩٨/٥/١ جلسه شورای مراقبین مرکز بهداشت برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/59326/جلسه شورای مراقبین مرکز بهداشت برگزار گردید ١٣٩٨/٥/١ جلسه کمیته سرمایه نیروی انسانی مرکز بهداشت برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/59324/جلسه کمیته سرمایه نیروی انسانی مرکز بهداشت برگزار گردید ١٣٩٨/٥/١ بدرقه سه نفر از همکاران مرکز بهداشت که عازم سفر حج تمتع بودند صبح امروز در محل مرکز بهداشت برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/59133/بدرقه سه نفر از همکاران مرکز بهداشت که عازم سفر حج تمتع بودند صبح امروز در محل مرکز بهداشت برگزار گردید ١٣٩٨/٤/٢٤ برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا در محل نمازخانه مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/59131/برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا در محل نمازخانه مرکز بهداشت ١٣٩٨/٤/٢٤ حضور پرشور همکاران در مراسم استقبال از ریاست محترم جمهور وهیئت همراه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/59127/حضور پرشور همکاران در مراسم استقبال از ریاست محترم جمهور وهیئت همراه ١٣٩٨/٤/٢٤ پایان موفقیت آمیزطرح ملی سنجش وغربالگری فشارخون در شهرستان بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/59002/پایان موفقیت آمیزطرح ملی سنجش وغربالگری فشارخون در شهرستان بجنورد ١٣٩٨/٤/٢٠ حضور فعال همکاران مرکز بهداشت در ادارات شهرستان جهت غربالگری بیماری فشارخون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/59001/حضور فعال همکاران مرکز بهداشت در ادارات شهرستان جهت غربالگری بیماری فشارخون ١٣٩٨/٤/٢٠ گرد هم آیی مداحان اهل بیت عصمت وطهارت خانم در هفته سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/59000/گرد هم آیی مداحان اهل بیت عصمت وطهارت خانم در هفته سلامت روان ١٣٩٨/٤/٢٠ برگزاری اولین جلسه شورای بهورزی در سال جاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/58999/برگزاری اولین جلسه شورای بهورزی در سال جاری ١٣٩٨/٤/٢٠ گرامیداشت تولد حضرت معصومه (س) وروز دختر در محل نمازخانه مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/58998/گرامیداشت تولد حضرت معصومه (س) وروز دختر در محل نمازخانه مرکز بهداشت ١٣٩٨/٤/٢٠ اجرای طرح پیمایش ملی (( مطالعه مشاهده ای جمعیت محور مراقبت دیابت در ایران )) = Dia Care ، مشترک ایران و شرکت سانوفی فرانسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/58997/اجرای طرح پیمایش ملی (( مطالعه مشاهده ای جمعیت محور مراقبت دیابت در ایران )) = Dia Care ، مشترک ایران و شرکت سانوفی فرانسه ١٣٩٨/٤/٢٠ دیدار وبازدید معاونت محترم بهداشتی جناب آقای دکتر دلشاد از مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/58951/دیدار وبازدید معاونت محترم بهداشتی جناب آقای دکتر دلشاد از مرکز بهداشت ١٣٩٨/٤/١٩ کسب مقام قهرمانی تیم فوتسال مرکز بهداشت در رقابت های جام رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/58466/کسب مقام قهرمانی تیم فوتسال مرکز بهداشت در رقابت های جام رمضان ١٣٩٨/٣/٣٠ مراسم تکریم وتجلیل از همکار گرامی بازنشسته سرکار خانم فاطمه ایمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/58465/مراسم تکریم وتجلیل از همکار گرامی بازنشسته سرکار خانم فاطمه ایمانی ١٣٩٨/٣/٣٠ آغاز نوزدهمین دوره آموزش بهورزی با حضور سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/58397/آغاز نوزدهمین دوره آموزش بهورزی با حضور سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بجنورد ١٣٩٨/٣/٢٧ اداره پست شهرستان بجنورد نیز به کمپین ملی فشارخون پیوست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/58363/اداره پست شهرستان بجنورد نیز به کمپین ملی فشارخون پیوست ١٣٩٨/٣/٢٦ کارگاه استانی مهارت های زندگی 6-12 برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/58360/کارگاه استانی مهارت های زندگی 6-12 برگزار گردید ١٣٩٨/٣/٢٦ گرامیداشت هفته ملی جمعیت در مرکز خدمات جامع سلامت گریوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/58209/گرامیداشت هفته ملی جمعیت در مرکز خدمات جامع سلامت گریوان ١٣٩٨/٣/٢٠ جلسه توجیهی وآموزشی روز ملی جمعیت وفرزند آوری جهت کاردانان وکارشناسان بهداشتی مناطق برگزار گردید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/58117/جلسه توجیهی وآموزشی روز ملی جمعیت وفرزند آوری جهت کاردانان وکارشناسان بهداشتی مناطق برگزار گردید. ١٣٩٨/٣/١٨ برگزاری جلسه آموزشی جهت مادران تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت فیاض بخش در گرامیداشت روز ملی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/58116/برگزاری جلسه آموزشی جهت مادران تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت فیاض بخش در گرامیداشت روز ملی جمعیت ١٣٩٨/٣/١٨ برپایی نمایشگاه کاریکاتور به مدت سه روز در هفته ملی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/58131/برپایی نمایشگاه کاریکاتور به مدت سه روز در هفته ملی جمعیت ١٣٩٨/٣/١٨ گرامیداشت روز ملی جمعیت در پایگاه بسیج الزهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/58129/گرامیداشت روز ملی جمعیت در پایگاه بسیج الزهرا (س) ١٣٩٨/٣/١٨ تبریک عید سعید فطر بر همه همکاران عزیز وارجمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/58125/تبریک عید سعید فطر بر همه همکاران عزیز وارجمند ١٣٩٨/٣/١٨ عید سعید فطر مبارکباد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/58122/عید سعید فطر مبارکباد ١٣٩٨/٣/١٨ عید سعید فطر بر همه همکاران گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/58121/عید سعید فطر بر همه همکاران گرامی باد ١٣٩٨/٣/١٨ برگزاری جلسه توجیهی وآموزشی سنجش گران بسیج ملی فشار خون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/58075/برگزاری جلسه توجیهی وآموزشی سنجش گران بسیج ملی فشار خون ١٣٩٨/٣/١٣ گرامیداشت یاد وخاطره سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر قهرمان در محل مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57910/گرامیداشت یاد وخاطره سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر قهرمان در محل مرکز بهداشت ١٣٩٨/٣/٧ برگزاری جلسه اطلاع رسانی وهماهنگی با ادارات سطح شهرستان به مناسبت بسیج ملی کنترل فشارخون بالا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57754/برگزاری جلسه اطلاع رسانی وهماهنگی با ادارات سطح شهرستان به مناسبت بسیج ملی کنترل فشارخون بالا ١٣٩٨/٢/٣٠ بازدید سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بجنورد از اماکن تهیه وتوزیع مواد غذایی در آسنانه ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57753/بازدید سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بجنورد از اماکن تهیه وتوزیع مواد غذایی در آسنانه ماه مبارک رمضان ١٣٩٨/٢/٣٠ برگزاری جلسه آموزش واطلاع رسانی پویش ملی کنترل فشار خون بالا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57752/برگزاری جلسه آموزش واطلاع رسانی پویش ملی کنترل فشار خون بالا ١٣٩٨/٢/٣٠ جشنواره غذایی وبرنامه صبحانه سالم در مدارس دراقانلو برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57365/جشنواره غذایی وبرنامه صبحانه سالم در مدارس دراقانلو برگزار گردید ١٣٩٨/٢/١٦ برگزاری برنامه های متنوع هفته سلامت ، در روستای حسن آباد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57362/برگزاری برنامه های متنوع هفته سلامت ، در روستای حسن آباد ١٣٩٨/٢/١٦ برپایی مسابقات ورزشی جهت دانش اموزان روستای کلاته محمد علی پهلوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57358/برپایی مسابقات ورزشی جهت دانش اموزان روستای کلاته محمد علی پهلوان ١٣٩٨/٢/١٦ هفته سلامت وروز جوان در روستای برج گرامی داشته شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57357/هفته سلامت وروز جوان در روستای برج گرامی داشته شد ١٣٩٨/٢/١٦ پخت آش سنتی وبرگزاری جشنواره غذای سالم در روستای بازخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57356/پخت آش سنتی وبرگزاری جشنواره غذای سالم در روستای بازخانه ١٣٩٨/٢/١٦ برگزاری برنامه های متنوع به مناسبت گرامیداشت هفته سلامت در روستای قصر قجر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57355/برگزاری برنامه های متنوع به مناسبت گرامیداشت هفته سلامت در روستای قصر قجر ١٣٩٨/٢/١٦ اردوی تفریحی دانش آموزان مدارس آقا نبی در هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57353/اردوی تفریحی دانش آموزان مدارس آقا نبی در هفته سلامت ١٣٩٨/٢/١٦ برگزاری مسابقه دارت ویژه بانوان شاغل در ادارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57352/برگزاری مسابقه دارت ویژه بانوان شاغل در ادارات ١٣٩٨/٢/١٦ جشنواره غذای سالم در مدرسه ابوطالب قریکانلو برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57351/جشنواره غذای سالم در مدرسه ابوطالب قریکانلو برگزار گردید ١٣٩٨/٢/١٦ همایش پیاده روی بانوان روستای نوده در هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57256/همایش پیاده روی بانوان روستای نوده در هفته ملی سلامت ١٣٩٨/٢/١٣ نمایشگاه گیاهان دارویی در محل مرکز خدمات جامع سلامت اسفیدان برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57255/نمایشگاه گیاهان دارویی در محل مرکز خدمات جامع سلامت اسفیدان برگزار گردید ١٣٩٨/٢/١٣ مسابقه دلنوشته مشکلات بهداشتی به وزیر ونیز برگزاری کلاس های مشاوره ای به دانش آموزان مدرسه شرافت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57254/مسابقه دلنوشته مشکلات بهداشتی به وزیر ونیز برگزاری کلاس های مشاوره ای به دانش آموزان مدرسه شرافت ١٣٩٨/٢/١٣ انجام تن سنجی وکنترل بیمای فشارخون و...در حسینیه رجب نیا به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57253/انجام تن سنجی وکنترل بیمای فشارخون و...در حسینیه رجب نیا به مناسبت هفته سلامت ١٣٩٨/٢/١٣ گرامیداشت هفته جوان در خانه بهداشت محمد علی پهلوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57252/گرامیداشت هفته جوان در خانه بهداشت محمد علی پهلوان ١٣٩٨/٢/١٣ برگزاری جشنواره غذایی وتقدیر از رابطین بهداشتی در هفته سلامت مرکز با غچق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57251/برگزاری جشنواره غذایی وتقدیر از رابطین بهداشتی در هفته سلامت مرکز با غچق ١٣٩٨/٢/١٣ برگزاری ایستگاه سلامت به مناسبت هفته سلامت در مرکز خدمات جامع سلامت باقرخان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57250/برگزاری ایستگاه سلامت به مناسبت هفته سلامت در مرکز خدمات جامع سلامت باقرخان ١٣٩٨/٢/١٣ برنامه غذایی صبحانه سالم در مدرسه اتحاد روستای گلی برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57249/برنامه غذایی صبحانه سالم در مدرسه اتحاد روستای گلی برگزار گردید ١٣٩٨/٢/١٣ پیاده روی دانش آموزان روستای سلولی در هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57248/پیاده روی دانش آموزان روستای سلولی در هفته سلامت ١٣٩٨/٢/١٣ برگزاری جشنواره غذایی در مدرسه ابتدایی بیدک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57233/برگزاری جشنواره غذایی در مدرسه ابتدایی بیدک ١٣٩٨/٢/١٢ برپایی جشن بزرگ هفته سلامت با همکاری مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی ومعاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57232/برپایی جشن بزرگ هفته سلامت با همکاری مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی ومعاونت غذا ودارو ١٣٩٨/٢/١٢ برگزاری مسابقات نقاشی وورزشی در مدارس روستای لنگر در هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57231/برگزاری مسابقات نقاشی وورزشی در مدارس روستای لنگر در هفته سلامت ١٣٩٨/٢/١٢ کارگاه آموزشی بیماریهای منتقله از آب وغذا (طغیانها )وتب خونریزی دهنده کریمه برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57171/کارگاه آموزشی بیماریهای منتقله از آب وغذا (طغیانها )وتب خونریزی دهنده کریمه برگزار گردید ١٣٩٨/٢/١٠ جشنواره غذایی سالم در مرکز فیاض بخش برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57174/جشنواره غذایی سالم در مرکز فیاض بخش برگزار گردید ١٣٩٨/٢/١٠ تست قند خون وفشار خون وانجام ورزش صبحگاهی در پارک مهر بانوشهربازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57173/تست قند خون وفشار خون وانجام ورزش صبحگاهی در پارک مهر بانوشهربازی ١٣٩٨/٢/١٠ برنامه غذایی صبحانه سالم در هفته سلامت در روستای لنگر برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57172/برنامه غذایی صبحانه سالم در هفته سلامت در روستای لنگر برگزار گردید ١٣٩٨/٢/١٠ کارگاه آموزشی احیا پایه در کودکان برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57079/کارگاه آموزشی احیا پایه در کودکان برگزار گردید ١٣٩٨/٢/٨ جشنواره غذای سالم در روستای آبچور برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57049/جشنواره غذای سالم در روستای آبچور برگزار گردید ١٣٩٨/٢/٨ گرامیداشت هفته سلامت در مرکز صندل آباد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://bhc.nkums.ac.ir/Content/57047/گرامیداشت هفته سلامت در مرکز صندل آباد ١٣٩٨/٢/٨