آزمایشات ازدواج

831

آزمایشات قبل از ازدواج همه روزه به جز روزهای تعطیل در آزمایشگاه مرکز بهداشت بجنورد انجام می پذیرد.

ساعات انجام آزمایش :

شنبه تا چهارشنبه : 7:30 الی 10:30

پنج شنبه : 7:30 الی 9:30

آدرس : بجنورد - روبروی بیمارستان تامین اجنماعی - خیابان حر - جنب معاونت غذا و دارو - مرکز بهداشت شهرستان بجنورد 

تلفن تماس : 32221444 داخلی 122
از مجموع 22 رأی