دستورالعمل خرید تجهیزات فاوا

360

باتوجه به اینکه خرید تجهیزات حوزه فاوا نیازمند تاییداین مدیریت می باشد جهت سهولت در کار و انجام سریع تر فرایند خرید مراحل زیر را در نظر داشته باشید :

  1. برای خرید تجهیزات حتما نیاز سنجی در واحد مربوطه انجام شده باشد و دلایل کافی برای خرید وجود داشته باشد
  2. مدیریت فاوا اصراری بر تایید تمامی خرید ها ندارد لیکن درخواستی که نیاز به تایید این مدیریت دارند( رسیدگی به اسناد و مالی تایید این مدیریت را لازم می دانند) حتما باید از طریق اتوماسیون اداری و فرم درخواست خرید نسخه 2 باشد
  3. لیست تجهیزات مورد تایید در زیر ارائه شده است مسئول فاوا هر واحد با توجه به نیاز سنجی انجام شده یکی از کانفیگ های زیر را انتخاب و در درخواست خرید دقیقا وارد می نماید
  4. لیست تجیهزات با توجه به نیازمندی های جدیدو تغییرات قیمت بروزرسانی میگردد در صورتی که پیشنهادی دارید می توانید از طریق تیکت این موضوع را برای مهندس حاتمی ارسال بفرمایید
  5. در صورتی که نیاز به کانفیگ خاصی دارید حتما قبل از ارسال فرم درخواست خرید از طریق تیکت و تحت عنوان اقدام ویژه خرید تجهیزات تایید مهندس حاتمی را دریافت نمایید