واکسیناسیون کرونا

48
 

کلیه مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی، پایگاههای سلامت شهری و خانه های بهداشت روستایی از ساعت 7:30 لغایت 13 آماده انجام خدمات واکسیناسیون می باشند.

 

آدرس مرکز تجمیعی فعال در شهر بجنورد :

شهید یحیوی : خیابان میرزارضا کرمانی - جنب اراضی ارتش - فرهنگسرای شهروند .           ساعت : 7:30 الی 19:30
از مجموع 3 رأی