واکسیناسیون کرونا

223
 

کلیه مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی، پایگاههای سلامت شهری و خانه های بهداشت روستایی از ساعت 7:30 لغایت 13 آماده انجام خدمات واکسیناسیون می باشند.

 

توجه       توجه

 مرکز تجمیعی شهید یحیوی بجنورد به مرکز خدمات جامع سلامت شهری حر منتقل شد

   ساعت کاری : 7:30 الی 14:30
از مجموع 6 رأی