معرفی قرارگاه جوانی جمعیت

65

ردیف

شرح وظایف

1

برگزاری منظم و مستمر قرارگاه

2

تهیه و پایش مستمر شاخص های جمعیتی(میزان نرخ باروری کلی و رشد جمعیت  و...)در سطح شهرستان و مقایسه با شاخص استانی و کشوری

3

همکاری و تعامل بین اعضاء قرارگاه  و انعکاس نظرات کارشناسی اعضاء جهت اجرای برنامه ها

4

ابلاغ دستورالعملها و ابلاغیه های ارسالی وزارت خانه و کتابچه قانون جوانی جمعیت به واحدهای تابعه

5

اهتمام جدی بر اجرایی نمودن مفاد قانونی که بر عهده مرکز بهداشت است در کلیه واحدهای تابعه

6

انجام پایش و نظارت مستمر بر اجرای قانون و ارسال گزارش های دوره ای مستند

7

دریافت گزارش اقدامات و مداخلات انجام گرفته در خصوص مراکز روستایی با میزان باروری  کمتر از حد جانشینی

8

انجام تعامل سازنده با اعضای جلسه جوانی جمعیت فرمانداری و ارائه گزارش عملکرد ماهانه

9

بررسی و گزارش مشکلات احتمالی در اجرای قانون به معاونت بهداشتی و فرمانداری

10

بکار گیری افراد جمعیت باور و جمعیت یاور در تمامی سطوح کارشناسی

11

تهیه محتوای آموزشی از جمله کلیپ تیزر پوستر و شاسی

 

برگزاری مسابقات و جشنواره کشوری

12

تخصیص  اعتبار های جمعیت جهت اجرای برنامه ها 

13

ارائه گزارش عملکرد ماهانه به معاونت بهداشتی

14

برگزاری جلسات آموزشی کددار و غیر کددار با موضوع :تبیین سیاستهای جمعیتی  ناباروری سقط جنین جهت کلیه پرسنل تحت پوشش

15

برگزاری جلسات آموزشی توجیهی با موضوع :تبیین سیاسهای جمعیتی  ناباروری سقط جنین و فواید زایمان طبیعی و تاثیر فرزندآوری بر سلامت زنان و...جهت گروه های هدف

16

برگزاری همایش های جوانی جمعیت با موضوع تحکیم بنیان خانواده سقط مکرر و شیر مادر و

 

تشکیل جلسات اندیشه ورز با حضور نخبگان و فعالان مردمی عرصه تحکیم خانواده و جمعیت به منظور فرهنگ سازی

 

 

 

 

 از مجموع 1 رأی