به سایت مرکز بهداشت بجنورد خوش آمدید

269 ١:٣٤ ق.ظ

در گذشته شهرستان بجنورد داراي اداره اي به نام اداره بهداري ، بيمارستان امام رضا (ع) و زايشگاه بنت الهدي بوده است و همچنين از مدتها قبل درمانگاههايي در گيفان ،‌غلامان ،‌آشخانه ،‌قاضي ، گرمه و جاجرم وجود داشتند و علاوه بر اين اداراتي تحت عنوان مالاريا ،‌ بهداشت محيط و مادر و كودك نيز بودند . در شهريور سال 56 سران 134 كشور در شهر آلماآتا شوروي در يك اجلاس شركت و تصميم گرفتند اقدامات اوليه بهداشتي را براي تك تك اعضا و مردم كشورشان تحت عنوان سلامتي براي همه تا سال 2000 ميلادي دنبال كنند . در اين راستا طرح گسترش شبكه ها در كشور فعال و شروع بكار كرد بطوريكه در سالهاي 63 و 64 اداره بهداري به شبكه بهداشت و درمان تغيير نام پيدا كرد و تبديل به دو معاونت درمان (بيمارستان و زايشگاه ) و معاونت بهداشتي شامل مركز بهداشت شهرستان گرديد. اداره مادر كودك به واحد بهداشت خانواده ، اداره مالاريا به واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها و اداره بهداشت محيط به واحد بهداشت محيط تغيير نام پيدا كردند. و مركز بهداشت شهرستان با واحدهاي بهداشتي تحت پوشش خود شكل گرفت . با گذشت زمان به تعداد مراكز بهداشتي درماني شهري و روستائي وهمچنين خانه هاي بهداشت افزود شده است .  تا اينكه پس از تكميل طرح گسترش شبكه ها و مركز استان شدن ، دانشگاه علوم پزشكي شكل و تاسيس گرديد.

آدرس وب سایت مرکز بهداشت : bhc.nkums.ac.ir

ایمیل سازمانی مرکز بهداشت بجنورد :   mb.bojnourd@nkums.ac.ir

 آدرس مرکز: بجنورد ، خيابان چمران ،‌روبروي بيمارستان تامين اجتماعي ،‌خيابان حر ، مركز بهداشت

 شهرستان بجنورد . تلفن 6-32221444


از مجموع 2 رأی