به گزارش روابط عمومی، در اولین روز از سال نو،"حکم آبادی" مسئول حراست به عنوان جانشین سرپرست مرکز بهداشت بجنورد، از مراکز خدمات جامع سلامت شهری، مرکز نمونه گیری کرونا و واکسیناسیون شهید یحیوی بازدید و سال نو را به همکاران تبریک تهنیت گفت.