به گزارش روابط عمومی، صبح امروز مدیر سلامت و محیط کار معاونت بهداشتی دانشگاه طی نشستی از اجرای بسیج سلامت نوروزی در شهرستان بجنورد تقدیر نمود. .

مهندس بهروز علیزاده، ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و انتصاب اشرف تمیزی به عنوان مسئول واحد سلامت و محیط کار مرکز بهداشت بجنورد، از زحمات شبانه روزی بازرسان در ایام نوروز قدردانی نموده و خاطر نشان کرد: نظارت بر عرضه موادغذایی و حفظ اصول بهداشت محیط اماکن به ویژه در روزهایی که شهر میزبان مسافرین بسیاری می باشد، نقش اساسی در سلامت شهروندان و میهمانان نوروزی دارد.

وی بر لزوم تشدید نظارتها در ماه مبارک رمضان تاکید کرد و از همکاران خواست تا مانند همیشه با حساسیت و دقت در جهت سلامت مردم و محیط بکوشند.

در ادامه این نشست، مشکلات مطرح شده توسط کارشناسان و بازرسان در راستای بهبود فرآیندهای جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در خصوص اجرای برنامه های پیش رو از جمله فعالیتهای ویژه ماه مبارک رمضان، تشدید نظارتهای مقابله با کرونا و ... برنامه ریزی و هماهنگیهای لازم انجام شد.