به گزارش روابط عمومی، صبح امروز مسئولین مرکز بهداشت بجنورد، به مناسبت روز جهانی بهداشت با حضور در پایگاههای سلامت شهری امام حسین (ع)، امام هادی (ع)، شهربازی و طالقانی از زحمات همکاران تقدیر نمودند.