به گزارش روابط عمومی، "دکتر بازخانه ای" سرپرست مرکز بهداشت بجنورد طی پیامی روز دندانپزشکی را تبریک و تهنیت گفته و از زحمات دندانپزشکان مجموعه قدردانی نمود.

متن پیام:

اهمیت نقش سلامت دهان و دندان در حفظ سلامتی و جلوگیری از بروز بسیاری از بیماریها برکسی پوشیده نیست.

و دندانپزشکان بعنوان یکی از از اعضای تیم سلامت، با توجه به خدماتی که در راستای دهان و دندان، ارتقای سطح سلامت ، پیشگیری وآموزش روش های بهداشتی به افراد جامعه ارائه می دهند، نقش بسیار مهم و قابل توجهی در نظام سلامت و ارتقای کیفیت زندگی افراد جامعه ایفا می کنند.


اینجانب 23 فروردین ماه ، روز دندانپزشک را به جامعه دندانپزشکی بخصوص همکاران پرتلاش شهرستان تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون ایشان را آرزومندم.