به گزارش روابط عمومی، در نشست کمیته اپیدمیولوژی که صبح امروز با حضور مسئولین ستادی برگزار شد،  سرپرست مرکز بهداشت بجنورد، بر اهمیت اولویت بندی و اجرای دقیق برنامه ها و دستورالعمل های پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیرواگیر، تاکید نموده و عنوان کرد: کلیه این فرآیندها ها بایستی در قالب برنامه عملیاتی، و براساس حدانتظارهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت اولویت بندی و اجرا گردد.

دکتر بازخانه ای ضمن بررسی آخرین شاخصهای بهداشتی شهرستان که توسط مسئول واحد آمار و مبارزه با بیماریها ارائه شد، از کلیه واحدها خواست که در اولین فرصت به پایش و بررسی وضعیت اجرای برنامه های مربوط به واکسیناسیون، مراقبتهای گروههای سنی، خطرسنجی، خودمراقبتی و ... در خانه های بهداشت و پایگاههای سلامت پرداخته و جهت تنظیم برنامه عملیاتی مربوط به واحد خود اقدام نمایند.

وی به وضعیت قرمز کرونایی در شهرستان اشاره نموده و خاطرنشان کرد: پیشگیری از بیماری کرونا با نظارت بر اجرای پروتکل ها و همچنین روند واکسیناسیون همچنان در اولویت برنامه ها بوده و نبایستی در حاشیه قرار بگیرد و این روال تا نابودی و پایان این بیماری ادامه خواهد داشت.

فرآیند امحاء پوکه های واکسن و زباله های عفونی، برنامه کاری مراکز تجمیعی واکسن، آموزش ثبت معاینات مربوط به بیماریهای غیر واگیر در سامانه سیب، و وضعیت بیماری و واکسیناسیون سرخک در شهرستان از جمله سایر مواردی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.