به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت، روز گذشته کارشناس مالاریای مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در سفر خود به خراسان شمالی، ضمن بررسی روند واکسیناسیون، گزارش دهی بیماری کرونا، برنامه های مبارزه با ایدز و ...، از آزمایشگاه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین شهرستان بجنورد نیز بازدید نمود.

کارشناس بیماریهای زئونوز (بیماریهای مشترک انسان و دام) مرکز بهداشت بجنورد اظهار داشت : دکتر نیک پور در این بازدید به بررسی کیفیت اجرای مراقبت حشره شناسی پزشکی پشه های مهاجم آئدس و همچنین پشه های مالاریا و سالک، نمونه گیری  لام خون محیطی مالاریا و ... پرداخت و نتیجه ارزیابی عملکرد این واحد را طی سالهای اخیر رضایت بخش اعلام کرد.

سعیدی به شناسایی پشه آئدس در هرمزگان اشاره نموده و عنوان نمود: یکی از برنامه هایی که مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت، اجرای طرح حشره شناسی پزشکی پشه های مهاجم آئدس در فرودگاه و همچنین کارخانه سیمان بجنورد بود.

وی افزود: پس از برنامه ریزی های لازم و هماهنگی با ارگانهای ذیربط، این طرح در دو نقطه مذکور که احتمال ورود پشه آئدس وجود دارد، آغاز و مراقبتها، نمونه گیری و سایر اقدامات لازم طبق دستورالعمل انجام خواهد شد.