به گزارش روابط عمومی، صبح امروز معاون بهداشتی دانشگاه در بازدید از آزمایشگاه مرکز بهداشت بجنورد، روز علوم آزمایشگاهی را تبریک گفته و از زحمات همکاران قدردانی نمود.


از مجموع 2 رأی