به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت بجنورد، در دومین روز از هفته سلامت، برنامه پیاده روی در طبیعت قره نوده و گلی، از روستاهای تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت بیدک و همچنین کلاس آموزشی در خانه بهداشت قره نوده در خصوص دستیابی به انرژی پاک برگزار شد.


از مجموع 1 رأی