به گزارش روابط عمومی، در سومین روز از هفته سلامت، مسئول واحد پیشگیری از حوادث و کاهش خطر در بلایای مرکز بهداشت بجنورد با حضور در مدرسه ۱۵ خرداد کلاته محمدعلی پهلوان با همکاری نیروهای آتش نشانی، به آموزش اطفاء حریق و برگزاری مانور زلزله اقدام نمود.