برگزاری هفته سلامت در روستای نوده چناران

175 ١٠:٥١ ق.ظ

برنامه های هفته سلامت در روستای نوده چناران

🔸پیاده روی اهالی روستای نوده

🔸جشنواره گیاهان دارویی و دمنوشها در خانه بهداشت