برنامه های هفته سلامت در روستای جمی چناران

225 ١١:٤٤ ق.ظ

برنامه های هفته سلامت در روستای جمی چناران

🔹نواختن زنگ سلامت در مدرسه شهید رسولی جمی
🔸برگزاری مسابقه سبزیکاری در روستای جمی

🔹زنده باد همکاران عزیز و فعال مرکز چناران و خانه بهداشت جمی


 


از مجموع 1 رأی