🔹فعالیتهای مرکز خدمات جامع سلامت دوراقانلو و خانه های بهداشت تحت پوشش در هفته سلامت

🔸برگزاری کلاسهای آموزشی در خانه بهداشت فخرالدین

🔸برگزاری جشنواره غذاهای سالم در خانه بهداشت قصر قجر

🔹برگزاری مسابقات ورزشی برای دانش آموزان در مدارس روستای آقا نبی

🔸برگزاری پیاده روی عمومی در روستای قصر قجر و جمع آوری نمادین زباله های روستا

🔸زنده باد تمامی همکاران مرکز خدمات جامع سلامت دوراقانلو و خانه های بهداشت تحت پوشش

🔸آموزش تغذیه سالم و صبحانه سالم در مدارس متوسطه و ابتدایی دوراقانلو


🔸جشنواره دمنوشهای گیاهی در خانه بهداشت آقا نبی


 


از مجموع 1 رأی