🔸برگزاری نمایشگاه کاردستی با وسایل دور ریختنی و نقاشی در راستای شعار هفته سلامت
🔹صرف صبحانه سالم با همکاران در مرکز کامیاب
برگزاری برنامه صبحانه ی سالم در مدرسه تحت پوشش کامیاب

پیاده روی و نرمش صبحگاهی همکاران مرکز کامیاب از مرکز تا پارک آفرینش


از مجموع 2 رأی