تیزر روز شمار هفته ملی جمعیت

108 ١١:٥٣ ق.ظ

هفته جمعیت گرامی باد واحد سلامت خانواده، جمعیت و مدارس مرکز بهداشت بجنورد

۲۴ الی ۳۰ اردیبهشت ماه، هفته ملی جمعیت گرامی باد

🔻روز شمار هفته ملی جمعیت

🔸️شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه: در آرزوی فرزند ( ناباروری)

🔹️یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه: فرزند تنهای من (آسیب های تک فرزندی)

🔸️دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه: خانواده دوستدار فدزند (فرزندپروری)

🔹️سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه: پدر و مادر و حس خوب زندگی (والدین و صمیمیت زندگی)

🔸️چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه: زندگی سالمندی من ( سالخوردگی جمعیت)

🔹️پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه: می خواهم زنده بمانم (سقط و قتل جنین)

🔸️جمعه ۳۰ اردیبهشت ماه: حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (قانون و فرزندآوری)