.برنامه های متنوع و شاد روستاهای منطقه بدرانلو در هفته سلامت
🔸پیاده روی عمومی در روستای بور بور
🔸کلاس آموزشی تغذیه، جشنواره غذا و پخت آش سنتی در خانه بهداشت خندقلو
🔸غبارروبی مساجد در روستای خندقلو
🔸کلاس آموزشی اقدامات در هنگام زلزله در مسجد خندقلو
🔸پیاده روی عمومی و نرمش صبحگاهی بانوان در روستای خندقلو
🔸پخت آش سنتی در مرکز بدرانلو
🔸صرف صبحانه سالم با دانش آموزان مدارس نرگسلو و بدرانلو


سپاس از همکاران عزیز مرکز بدرانلو و خانه های بهداشت تابعه و تشکر از جناب آقای درخشان جهت برنامه ریزی، هدایت و مستندسازی برنامه ها