برنامه های مرکز خدمات جامع سلامت فیاض بخش در هفته سلامت

🔸صبحانه سالم و جشنواره غذا در مرکز فیاض بخش

🔸آموزش تغذیه سالم در مرکز توانبخشی آذر مهر بجنورد

زنده باد همکاران عزیز و دوست داشتنی مرکز فیاض بخش