آسیبهای تک فرزندی

96 ١١:٤٠ ق.ظ
  • يكي از اثرات مهم و نامطلوب پديده تك فرزندي، به هم خوردن تدريجي ساختارهای خانواده ايراني است.
  • کودکان تک فرزند ممکن است در تطبیق با اجتماع با مشکلات بیشتری مواجه شوند.
  • برای شادی و آرامش کودک خود، به "یک فرزند" اکتفا نکنید.
  • افزايش احتمال انزواي والدين در سنين پيري به علت عدم توانايي تك فرزندان به رسيدگي به امور پدر و مادر سالخورده،‌ دور از ذهن نخواهد بود.
  • همبستگی و پشتیبانی اعضای خانواده از یکدیگر در خانواده های پرجمعیت بیشتر است.
  • به فرزندآوری بها دهیم تا مفهوم خاله، عمه، عمو ودایی برای آیندگان داستانی تخیلی نشود.
  • ممکن است کودک تک به دلیل توجه زیاد پدر و مادر و سایر بستگان نزدیک از اعتماد به نفس کمتري برخوردار باشد.
  • به دلیل نداشتن خواهر/ برادر، ممکن است کودک تک فرصت تجربه برخی از احساسات و چگونگی کنترل و مدیریت آن ها را نداشته باشد.
  • تک فرزند به هنگام ورود به جامعه از حیث رفتارهای تعاملی از مهارت کمتری برخوردار است، چراکه قرار بوده این مهارت را در آزمایشگاه خدادادی خانواده (یعنی در عمل) و با وجود خواهر و برادر یاد بگیرد.
  • اگر فرزند تک باشد به ناچار باید در کنار بزرگسالان پرورش یابد. در نتیجه او تجربه ای از کودکی و نوجوانی خود نداشته و یک دفعه پرشی به دوران مسئولیت پذیری بزرگسالان خواهد داشت.