برنامه های متنوع مرکز خدمات جامع سلامت صندل آباد و خانه های بهداشت تحت پوشش

🔸همکاری با بسیج جامعه پزشکی در برگزاری اردوی جهادی
🔸پیاده روی خانوادگی
🔸پیاده روی سفیران سلامت
🔸نواختن زنگ سلامت در مدرسه
🔸ارائه خدمات بهداشتی به عشایر منطقه
🔸جمع آوری نمادین زباله ها از معابر
🔸مسابقه نقاشی با موضوع خودداری از مصرف دخانیات
🔸جشنواره غذا
🔸کلاسهای آموزشی همزمان در همه خانه های بهداشت
🔸آموزش پیشگیری از حوادث و برگزاری مانور زلزله در مدارس تحت پوشش

زنده باد همکاران مرکز و خانه های بهداشت صندل آباد و سپاس ویژه از جناب آقای رضا شهریار جهت مدیریت و هماهنگی برنامه ها و سرکار خانم محمدپور جهت مستندسازی زیبا و جامع