برگزاری صبحانه سالم

ارائه خدمت کنترل فشار خون و قند خون جهت پرسنل حوزه علمیه

کلاس آمادگی در برابر مخاطرات و بلایا - مانور زلزله

کلاس آموزشی در خصوص دانش آموزان سفیر سلامت خانواده

کلاس آموزشی در خصوص سلامت خانواده

ارائه خدمات سلامت به آسایشگاه سالمندان

جشنواره غذای سالم

کارگاه مهارت های زندگی ویژه مددجویان کمیته امداد