‍‍‍‍‍پیاده روی به همراه اهالی محترم و شریف روستای رختیان در طبیعت زیبای روستا و پخت آش سنتی 

جشنواره و بازارچه غذاي سالم كچرانلو

برنامه جمع آوري زباله در روستاي كچرانلو

مانور زلزله

مسابقه نقاشي در مدارس روستاهای حصار حسيني و رختيان