آموزش گروهی با موضوع تغذیه سالم در سنین مدرسه و نوجوان به گروه هدف دانش آموزان

برگزاری کلاس آموزشی در خصوص تغذیه سالم در گروه سنی سالمند و دادن مکمل ویتامین دی و برگزاری مسابقه ورزشی با نماد های تغذیه ای و اهداء جوایز

آموزش گروهی با موضوع تغذیه سالم در سنین مدرسه برای گروه هدف معلمان مدرسه ابتدایی

سنجش سلامت پایه های ابتدایی

برگزاری کلاس آموزشی برای مادران باردار در خصوص تغذیه سالم و پذیرایی با غذای سالم به مناسبت هفته سلامت

کلاس آموزش در زمینه بلایا مدارس و مانور زلزله