می خواهم زنده بمانم

108 ٨:٣٢ ق.ظ
  • می خواهم زنده بمانم (سقط و قتل جنین)
  • از مهم ترین حقوق جنین، حق حیات آن و نیز برخورداری از سلامت جسم است و هرگونه ایجاد جرح و نقص عضو  غیر اخلاقی و غیر شرعی محسوب می گردد.
  • جنین انسان، موجودی محترم به حساب می آید و دارای حرمت و از حقوق قانونی حیات، مالی... برخوردار است.

از مجموع 1 رأی