پیاده روی و صبحانه سالم در روستاهای قزلقان، قره لر، قارلق، عبدل آباد، سرچشمه

کلاس آموزشی تغذیه و صبحانه سالم با دانش آموزان در پایگاه سلامت حصار، مدرسه روستای قره لر، قره خانبندی

جشنواره غذای سالم درپایگاه سلامت حصار، مدرسه روستای آق تپه

مسابقه نقاشی با موضوع پیشگیری از دخانیات

مسابقات ورزشی در مدرسه قره خانبندی


از مجموع 2 رأی