۴ تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۱، هفته بدون دخانیات

88 ١٨:٢٥ ب.ظ

🔰۴ الی ۱۰ خرداد، هفته ملی بدون دخانیات گرامی باد

✅️ شعار هفته ملی بدون دخانیات در سال ۱۴۰۱

 دخانیات، تهدیدی برای سلامتی و محیط زیست ما

🔻روز شمار هفته بدون دخانیات در سال ۱۴۰۱

🔸️چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱؛ فردایی سالم‌تر با توسعه شهرها و روستاهای بدون دخانیات

🔹️پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱؛ توسعه کشت توتون، تهدیدی بر امنیت مواد غذایی و محیط زیست

🔸️جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱؛ تبلیغ، فروش، مصرف و قاچاق دخانیات، تهدیدی بر سلامت جامعه

🔹️شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱؛ افزایش مالیات بر محصولات دخانی، ضامن تأمین سلامت عمومی و محیط زیست

🔸️یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱؛ مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

🔹️دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱؛ پیشگیری از مصرف دخانیات با فرهنگ سازی و آموزش سلامت جامعه با اولویت دانش آموزان و دانشجویان

🔸️سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱؛ دخانیات، تهدیدی برای سلامت و محیط زیست ما