🔸۱۰ -۱۷ تیرماه ۱۴۰۱ هفته ملی ازدواج گرامی باد

جمعه ۱۰ تیرماه: ازدواج بهنگام، آگاهانه، آسان و پایدار
 
شنبه ۱۱ تیرماه: مشاوره پیش از ازدواج، زندگی پایدار
 
یکشنبه ۱۲ تیرماه: خیرین، ترویج و تسهیل ازدواج 
 
دوشنبه ۱۳ تیرماه: آموزش مهارت های زندگی، جامعه سالم
 
سه شنبه ۱۴ تیرماه: ازدواج، ترویج فرزند آوری، جامعه پویا و بالنده
 
چهارشنبه ۱۵ تیرماه: فضای مجازی، سواد رسانه ای، آگاهی بخشی به جوانان
 
پنجشنبه ۱۶ تیرماه: سبک زندگی اسلامی ایرانی، خانواده با نشاط