فرماندار بجنورد از مرکز بهداشت حر و مرکز خدمات جامع سلامت شهری حر بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی، باقرپور با حضور در  واحدهای بهداشتی، واکسیناسیون، کلاس مشاوره ازدواج، آزمایشگاه ازدواج و مرکز نمونه گیری کرونا، روند ارائه خدمات سلامت را مورد بررسی قرار داده و با همکاران دیدار و گفتگو کرد.