سالمندی پویا با شرکت در دانشگاه سالمندی (U3A)

سالمندی پویا فرایند بهینه سازی فرصت ها برای سلامتی، مشارکت و امنیت به منظور افزایش کیفیت زندگی افرادِ رو به سالمندی است و هدف ان افزایش طول عمر توأم با سلامتی و ارتقا کیفیت آن برای تمام مردم از جمله افراد ضعیف و ناتوان است. افزایش امید به زندگی با سالمند شدن جمعیت نیازمند سیاست های مناسب دولت ها در جهت تغییر نقش سالمندان از افراد وابسته به جمعیت فعال از هر نظر را اجتناب پذیر میکند. سالمندی فعال، براساس تغییر نگاه به سالمندی و نقش سالمند در جامعه و اقتصاد است لذا مهم است که این گروه علاوه بر اینکه نباید وابسته باشند بلکه باید از نظر اقتصادی فعال بوده و به رشد اقتصادی کشور خود نیز کمک کند. بنابراین سالمندان به عنوان یک پتانسیل عظیم میتوانند بصورت عضو فعال در اجتماع و اقتصاد ظاهر گردند.

یکی از استراتژیهای مهم برای توانمند سازی سالمندان و ارتقای خود مراقبتی در آنها؛ آموزش می باشد. امروزه در دنیا برای اینکه بتوانند دانش و مهارت های لازم را به سالمندان برای مراقبت از خود آموزش دهند فضاهایی خاصّ آموزش سالمندان فراهم شده  که به" دانشگاه سالمندی" معروف است. "دانشگاه سالمندی" فضایی است که در آن به افراد علاقمند، برای کسب مهارتهای ارتباطی با فرزندان و نوه ها ، نحوهُ مراقبت از خود در صورت ابتلا به بیماریهای مزمن مانند دیابت یا پرفشاری خون، نحوه انجام فعالیتهای ورزشی، نحوه سپری کردن اوقات فراغت و ... آموزشهای لازم توسط اساتید مجرب داده می شود.

در حال حاضر در کشور ما در دو شهر زاهدان و رفسنجان دانشگاه سالمندی دایر است و سالمندان آنها در دوره های آموزشی شرکت می نمایند و تا قبل از راه اندازی دانشگاه سالمندی در سایر استانها فعلا آموزشها به صورت مجازی از 7مهر 1401 بصورت وبینار شروع شده است و 5شنبه های هر هفته ساعت 18:30-18 با استفاده از نرم افزار ادوب کانکت و با https://vc1.vums.ac.ir/salmand   برگزار می گردد.

امید است این امر به ارتقای سلامت ، سطح آگاهی و مهارت سالمندان و خانواده بیانجامد.