روز شمار هفته سلامت بانوان

 یکشنبه: 24/7/1401 – زنان و امنیت غذایی خانواده

دوشنبه: 25/7/1401  سلامت زنان و سلامت روانی خانواده

سه شنبه :26/7/1401: سلامت زنان و سبک زندگی

چهارشنبه:27/7/1401 سلامت زنان ، سلامت خانواده و جوانی جمعیت

پنج شنبه: 28/7/1401 زنان و بیماریهای شایع (روز جهانی استئوپروز)

جمعه: 29/7/1401 زنان و تعلیم و تربیت نسل آینده

شنبه: 30/7/1401 زنان و آسیبهای شغلی


از مجموع 1 رأی