مسائل و چالشهای بهداشتی جایگاه داران سوخت شهرستان، صبح امروز طی نشستی در مرکز بهداشت بجنورد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی، سرپرست مرکز بهداشت بر اهمیت جایگاههای سوخت به لحاظ ایمنی جامعه و امنیت اجتماعی شهرستان تاکید نموده و خاطرنشان کرد: با توجه به اثرات خطرناک مواد شیمیایی و بخارات آلی بر سلامت شاغلین و پرسنل جایگاه ها، رعایت دستورالعملها و آئین نامه های بهداشت حرفه ای و همچنین توجه ویژه به ایمنی، در این محیط های کاری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

در ادامه جلسه کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت ضمن تشکر از اقدامات مسئولین و پرسنل جایگاههای عرضه سوخت در دوران کرونا، به شرح عمده نواقص بهداشت حرفه ای در جايگاههاي عرضه سوخت که سلامتي شاغلين جايگاههاي مزبور را تهديد مي کند پرداخت.

مهندس آل شیخ عوامل زيان آور محيط كار مانند تركيبات آلي، سروصدا و مسائل ارگونوميكي را از جمله مهمترین خطرات جایگاههای سوخت دانسته و تصریح کرد: اندازه گیری های مستمر و كنترل این عوامل زيان آور ، تامين وسايل حفاظت فردي از قبيل ماسك ضد بخارات تركيبات آلي و ...، تشكيل پرونده پزشكي براي كليه شاغلين جايگاهها و انجام معاينات ساليانه آنها و ايجاد تسهيلات بهداشتي مناسب از قبيل سرويس بهداشتي، رختكن و ... در حفظ و ارتقاء سلامت کارکنان بسیار موثر و راه گشا خواهد بود.

برپایه این گزارش، بخش دیگری از نشست، به بررسی پیشنهادات در خصوص رفع نواقص جایگاه ها و روند نظارت های ایمنی و بهداشت حرفه ای اختصاص داده شد و در پایان راهکارهایی تصویب و در دستور کار طرفین قرار گرفت.


از مجموع 1 رأی