رییس گروه سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت بجنورد صبح امروز با حضور در جمع کارکنان و دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی به تبیین سیاستهای فرزندآوری و جوانی جمعیت پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت بجنورد ، دکتر «تکتم یزدانی» ضمن ارائه شاخصهای مربوط به جمعیت، چشم انداز وضعیت کنونی و همچنین آینده کشور را ترسیم نموده و گفت: متاسفانه در سال های اخیر روند باروری در کشور شیب نزولی داشته است.
وی افزود: متاسفانه پیش بینی می شود در آینده جمعیت سالمندان کشور بسیار زیاد خواهد شد که این روند منجر به چالشها و مشکلات اساسی می گردد.
 دکتر یزدانی خاطرنشان کرد: نیروی مولد و جوان به عنوان یکی از پایه های اصلی قدرت و رشد اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب می شود و حرکت به سمت توسعه همه جانبه نیاز جدی به توسعه و ارتقاء سرمایه انسانی دارد.
این مقام مسئول در ادامه با تشریح سیاستها و قوانین حوزه فرزندآوری و افزایش جمعیت، ابراز امیدواری کرد که مردم و مسئولین با آگاهی، بینش همه جانبه و عزمی همگانی در جهت حفظ ایرانی جوان و پر اقتدار گام بردارند.
برپایه این گزارش، برگزاری نمایشگاه جوانی جمعیت، تقدیر از مادران دارای بیش از سه فرزند و برپایی ایستگاه سلامت و غربالگری دیابت و فشارخون از جمله سایر برنامه هایی بود که در حاشیه این کارگاه اجرا شد.