مرکز بهداشت بجنورد به مناسبت هفته دیابت، ایستگاههای سلامت متعدد در نقاط مختلف شهرستان برپا کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت بجنورد، طی هفته جاری، ایستگاه سلامت سه روزه در خیابان امیریه و در حاشیه نمایشگاه کتاب، در پارک آفرینش همزمان با برگزاری مسابقات ورزشی بانوان و در محل برگزاری کارگاه جوانی جمعیت در دانشگاه علمی و کاربردی برپا شد که شامل غرفه های غربالگری فشارخون و قند خون، تغذیه، فرزندآوری و جوانی جمعیت، روانشناسی و ... بود.

برپایه این گزارش، اندازه گیری فشار و قند خون، آموزش در خصوص تغذیه مناسب و سبک زندگی سالم با رویکرد پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی و دیابت، مشاوره فرزند آوری ، توزیع بسته های آموزشی و روانشناسی از جمله خدماتی بود که در این غرفه ها ارائه شد.