گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت بجنورد، با همکاری مرکز مشاوره سلامت و سبک زندگی دانشگاه کوثر کارگاه آموزشی «الگوی تغذیه سالم» را ویژه دانشجویان و کارکنان برگزار کرد.

کارشناس تغذیه مرکز بهداشت بجنورد با حضور در جمع دانشجویان این کارگاه مطالبی را در خصوص تغذیه و سبک زندگی سالم، استفاده صحیح از مواد غذایی و مکملها ارائه داد.
زینب محمدنیا به اهمیت استفاده از تمامی گروههای غذایی به اندازه لازم و بجا تاکید نموده و به تشریح یک الگوی غذایی سالم، متنوع، متناسب و متعادل پرداخت.
بر پایه این گزارش ایستگاه سلامت جهت آموزش و غربالگری شرکت کنندگان در کارگاه در راستای پیشگیری از بیماریهای فشارخون و دیابت برپا شد.