سرپرست مرکز بهداشت بجنورد، در نشستی صمیمی با مدیر و کارشناسان حوزه مالی، روز حسابدار را گرامی داشته و از زحمات ایشان تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت، دکتر بازخانه ای ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، به ویژگیهای شغل حسابداری، اشاره نموده و خاطرنشان کرد: این روز فرصتی مغتنم جهت توجه به اهمیت حیاتی سازوکارهای مالی هر سازمان و سختی و حساسیت کار حسابداران محسوب می شود.
وی افزود: اميدوارم اين خدمات گسترده٬ بيش از پيش مورد توجه همه‌ي دست‌اندرکاران بخش سلامت مالي در عرصه‌هاي اجرا٬ تصميم‌گيري و سياستگذاري قرار گيرد.