آزمون فصلی بهورزی، صبح امروز در سالن شهید لنگری بیمارستان امام رضا(ع)، ویژه بهورزان خانه های بهداشت شهرستان بجنورد برگزار شد.

مدیر آموزشگاه بهورزی و آموزش کارکنان شهرستان، در گفتگو با روابط عمومی مرکز بهداشت، از همکاری گروه آموزش و ارتقاء سلامت و بازآموزی مرکز بهداشت بجنورد در برگزاری این آزمون تقدیر و تشکر نموده و گفت: آزمون سنجش اطلاعات بهورزان معمولا هر شش ماه از منابع مختلفی از جمله دستورالعملها، متون بهورزی، فصلنامه ها و ... طراحی و اجرا می شود.
وی افزود: پس از ارزیابی، نتایج طی مراحلی تجزیه و تحلیل شده و به منظور برنامه ریزی آتی و یافتن نقاط ضعف و قوت، در اختیار واحدهای مربوطه قرار می گیرد.
پورسینا ابراز امیدواری کرد که این آزمون ها به عنوان انگیزه و فرصتی مغتنم جهت بروزرسانی و تکمیل اطلاعات همکاران بهورز باشد و بر کیفیت خدمات بهداشتی بیفزاید.


از مجموع 1 رأی