کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت بجنورد صبح امروز طی نشستی با معاون مرکز بهداشت و مسئولین واحدهای فنی، "بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت" را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت بجنورد، مهندس آل شیخ هدف اصلی ارایه این بسته را حفظ و ارتقاء سلامت کارمندان دانسته و خاطرنشان کرد: این قشر در معرض آسیبهای ناشی از بی تحرکی، اختلالات ستون فقرات، بیماریهای قلبی و عروقی، دیابت، مشکلات روحی و روانی، استرس و مواردی از این قبیل قرار داشته و نیاز به ارزیابی ها و مداخلات مدون و مستمر، در راستای پیشگیری از بروز ناتوانیها و بیماریهای مختلف دارند.
وی با بیان اینکه "بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت" بایستی در آینده نزدیک اجرا شود، عنوان کرد: سلامت کارکنان دولت در افزایش بهره وری سازمانی و رشد اقتصادی نیز نقش مستقیم دارد و لذا امید است با اجرای این برنامه، گام های موثری در راستای ارتقاء سطح سلامت کارمندان و همچنین سلامت و پیشرفت سازمانها برداشته شود.
براساس این گزارش، ابعاد و جزئیات بسته خدمتی، نیازها ، موانع و چالشهای اجرای برنامه از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.