اعضای کمیته «پایگاه تغذیه سالم مدارس» صبح امروز طی نشستی به بررسی وضعیت بوفه های مدارس و تغذیه دانش آموزان شهرستان بجنورد پرداختند.

به گزارش روابط عمومی، کارشناس جوانان، نوجوانان و مدارس مرکز بهداشت بجنورد، هدف از تشکیل این کمیته را  اجرای دستورالعمل کشوری «پایگاه تغذیه سالم در مدارس» عنوان کرده و گفت: مفاد این دستورالعمل در راستای ارتقای سلامت تغذیه ای دانش آموزان، ارائه مواد غذایی سالم و جلوگیری از عرضه خوراکیهای مضر در بوفه مدارس، توسط کارشناسان ذیربط، تنظیم شده و به تصویب هیات وزیران رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: اعضای اصلی این کمیته در سطح شهرستان ها، کارشناسان تغذیه، آموزش سلامت، بهداشت محیط و سلامت کار مرکز بهداشت و همچنین کارشناسان سلامت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی آموزش و پرورش هر شهرستان می باشد.
اختردل تاکید کرد: تغذیه نقش مهمی در رشد و سلامت و همچنین میزان یادگیری دانش آموزان دارد و به همین دلیل باید به وعده غذایی کودکان و نوجوانان چه در داخل مدرسه و چه در منزل توجه شود. 
وی ابراز امیدواری کرد که تشکیل این کمیته و در ادامه، برنامه ریزی ها و مداخلات مناسب، گامی موثر در راستای حفظ و ارتقای سلامت دانش آموزان باشد.
بر اساس این گزارش، در این نشست وضعیت و امکانات موجود در مدارس و همچنین راهکارهای اصلاح و بهبود بوفه های موادغذایی و ارائه میان وعده های سالم به دانش آموزان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.