در ادامه برنامه پایش وضعیت شاخصهای سلامت شهرستان، صبح امروز معاون مرکز بهداشت بجنورد و کارشناسان واحدهای فنی با حضور در مرکز خدمات جامع سلامت چناران شهر به بررسی فعالیتها و شاخصهای بهداشتی این مرکز و خانه های بهداشت تابعه پرداختند.

معاون مرکز بهداشت بجنورد در گفتگو با روابط عمومی، ضمن تقدیر از زحمات کلیه پرسنل، به اهداف جلسات پایش اشاره نموده و گفت: این نشست ها با حضور مسئول مرکز، پزشک، کاردان و کارشناس منطقه و بهداشت محیط، ماماها و بهورزان بصورت دوره ای برگزار شده و آمارهای مربوط به مراقبت مادران باردار، کودکان، بیماریها، سلامت محیط و کار، سلامت روان، مراقبت کروههای سنی و سایر شاخصها با جزئیات تجزیه و تحلیل می گردد.
دکتر زمان زاده خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای تعیین نقاط قوت و ضعف، مشکلات و چالشهای مراکز و خانه های بهداشت و همفکری جهت ارائه راهکارهایی برای ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و بهبود شاخصهاست. 

وی افزود: با توجه به بررسی های انجام شده در این بازدیدها، ثبت دقیق اقدامات و مراقبتها، اصلاح برخی فرآیندها، توجه ویژه به گروههای هدف آسیب پذیر و در معرض خطر، غربالگری و بیماریابی مستمر در حوزه بیماریهای واگیر و غیر واگیر به خصوص فشارخون و دیابت، اجرای فعال برنامه خطرسنجی، تامین تجهیزات و برنامه ریزی راهبردی جهت مراقبت گروههای سنی از جمله راهکارهایی است که در راستای ارتقاء شاخصها در اولویت بوده و در دستور کار پرسنل مراکز و واحدهای فنی مرکز بهداشت قرار گرفته که امیدواریم با تلاش مضاعف همکاران مفید و موثر واقع شود.

برپایه این گزارش، برنامه پایش گروهی با حضور سرپرست یا معاون مرکز بهداشت بجنورد، از تیرماه سال جاری آغاز شده و تاکنون در شش مرکز روستایی و سه مرکز شهری اجرا شده است.