رئیس گروه سلامت خانواده و جمعیت، نماینده بسیج جامعه پزشکی، مدیر مرکز مطالعاتی رضوان و نمایندگانی از بخش خصوصی به عنوان اعضای طرح نفس، طی نشستی در مرکز بهداشت بجنورد، روند اجرای این طرح و راهکارهای پیشگیری از سقط های القایی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت بجنورد، در این جلسه پس از بررسی وضعیت و آمارهای سقط جنین القایی در شهرستان، راهکارهایی از جمله برگزاری جلسه آموزشی توجیهی ویژه ماماهای بخش خصوصی ، تاکید مجدد به کلیه همکاران مراکز خدمات جامع سلامت در خصوص اجرای قوانین جوانی جمعیت و تشکیل گروهای خیر از بخش خصوصی که به صورت داوطلب در اجرای این طرح همکاری نمایند، مصوب شده و در دستور کار اعضا قرار گرفت.

برپایه این گزارش، طرح نفس در راستای پیشگیری از سقط های القایی و نجات فرزندان از سقط با همکاری بسیج جامعه پزشکی، متخصصین زنان، ماماهای بخش خصوصی و خیرین برنامه ریزی  شده که در قالب این طرح مادران بارداری که قصد سقط جنین خود را دارند شناسایی شده و اقدامات لازم از جمله مشاوره های روانشناسی و بهداشتی، معرفی به خیرین جهت کمکهای مالی و ... انجام می شود.