سرپرست مرکز بهداشت بجنورد در جلسه کارگروه ارتقاء سلامت اداری، بازنگری و اصلاح فرآیند ها را اولین و مهمترین گام در پیشگیری از فساد اداری دانسته و بر طراحی ساز و کارهای مناسب و کارشناسی شده برای اجرای امور مختلف تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت بجنورد، دکتر بازخانه ای به آسیب های ناشی از فساد اداری اشاره نموده و خاطرنشان کرد: فساد اداری نشانگر بی نظمی ها و خطاهایی است که در در بدنه نظام ادارات و سازمانها اتفاق می افتد و در صورت عدم رسیدگی موجب بروز صدمات جبران ناپذیر و کاهش کیفیت خدمات می شود.

وی افزود: برای شناسایی گلوگاههای فساد خیز و از بین بردن زمینه های ایجاد فساد، بایستی طیف فسادهای اداری، فرآیند‌های اداری، مالی، پشتیبانی و تولید خدمت بررسی و باز بینی شده، نقاط ضعف این ساز و کارها اصلاح گردد و صاحبان و مجریان این فرآیندها در حوزه های مربوطه پاسخگوی کیفیت، کمیت، تطبیق، تحویل به موقع و ... باشند.

بر اساس این گزارش، در جلسه امروز کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری که به منظور پیشگیری و مقابله با فساد در حوزه های مختلف مرکز بهداشت، با حضور کارشناسان و مسئولین مرتبط تشکیل شده، فرآیند «درخواست و تهیه مصالح ساختمانی برای اجرای پروژه های عمرانی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


از مجموع 1 رأی