رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی طی بازدیدی در مرکز جامع سلامت حر و مرکز نمونه گیری امام علی (ع) بجنورد حضور یافت و ضمن خداقوت به حافظان همیشه در صحنه حوزه سلامت، ارائه خدمات بهداشتی، وضعیت نمونه گیری کرونا ، تجهیزات و مراجعات در این مراکز را به‌صورت میدانی مورد رصد قرار داد.