دستورالعمل ها فاوا

396

دستورالعمل شماره یک :

دستور العمل خرید و شارژ اینترنت برای مودم ها ( خانه های بهداشت / مراکز و ...)

با توجه به اینکه خرید و شارژ اینترنت در مراکز باید بصورت منطقی و براساس نیاز و استفاده مراکز خریدای گردد جهت ثبت درخواست خرید و ارسال فرم به مدیریت فاوا موارد زیر را در نظر داشته باشید :

 1. در فیلد موضوع درخواست : نام مرکز حتما درج شود
 2. در فیلد شماره فرم درخواست جنس از انبار :
  1. شماره درخواست خرید اینترنت قبلی درج گردد
  2. درخواست قبلی از قسمت پیوست جستجو و به این فرم ضمیمه گردد.
 3. در فیلد نام کالا حتما موارد زیر درج شود:
  1. شارژ برای چه مدتی است ( یکساله / شش ماه / سه ماه / یکماه )
  2. شماره سیم کارت یا خط تلفنی که اینترنت برای آن خریداری میگردد
  3. حجم شارژ مد نظر برای خرید (چند گیگ )
 4. مسئول فاوا هر واحد باید یک فایل اکسل برای شارژ اینترنت که شامل موارد زیر می باشد را باید تهیه کند
  1. نام مرکز
  2. تاریخ درخواست خرید اینترنت
  3. تاریخ درخواست خرید اینترنت قبلی
  4. حجم درخواست بر حسب گیگابایت
  5. حجم قبلی بر حسب گیگابایت
 5. در توضیحات درخواست ، مسئول فاوا هر واحد شماره ردیف فایل اکسل نیاز سنجی سال 1400 که در ان برای مراکز پیش بینی خرید اینترنت شده است را درج نماید0 (مثلا ردیف 4 جدول ارتباطات مرکز بهداشت بجنورد )
 6. درخواست هایی که شامل موارد بالا نباشد مورد تایید قرار نخواهد گرفت
 7. اینترنت مراکز قبل از به اتمام رسیدن شارژ مورد بررسی و درخواست ارسال شود تا با توجه به فرایند تایید، خدمت رسانی مراکز مختل نگردداز مجموع 2 رأی